BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piszczan Marlena
Tytuł
Realny koszt kapitału w Polsce
Źródło
Debiuty Ekonomiczne. Rynek pieniężny i kapitałowy, 1999, s. 36-51, tab.
Słowa kluczowe
Koszty, Kapitał obcy w przedsiębiorstwie, Koszty własne przedsiębiorstwa, Kapitał
Costs, Foreign capital in enterprises, Company's costs, Capital
Abstrakt
Każdy kapitał niezależnie od źródła swojego pochodzenia wywołuje koszty. W przypadku kapitałów obcych, oczywiste jest, że za używanie cudzych kapitałów trzeba płacić. Często jednak można spotkać się z opinią, że kapitały własne nie mają żadnego kosztu, gdyż nie trzeba za ich używanie płacić. Rozumowanie takie jest mylne, gdyż akcjonariusze będą oczekiwać wyższej stopy zwrotu z akcji niż z kredytu, ze względu na wyższe ryzyko. Ocena kosztu kapitału jest problemem trudnym, choćby z powodu różnorodności źródeł finansowania, niestabilności warunków finansowych, inflacji i ryzyka. Celem niniejszego opracowania jest ustalenie realnego koszty kapitału oraz znalezienie odpowiedzi na pytanie czy w Polsce koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego, czy też jest odwrotnie. Przedsiębiorstwa uznają publiczne emisje nowych akcji za najłatwiejszy i najkorzystniejszy (niski koszt) sposób pozyskania środków na inwestycje (czy rzeczywiście tak jest, w literaturze możemy spotkać się z poglądem, że koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego). Dla zbadania powyższego problemu badaniom zostały poddane kapitały pięciu firm publicznych, tj. Elektrim, Górażdże, Jutrzenka, Stomil Olsztyn i Żywiec. Spółki te pochodzą z różnych branż oraz różnią się historią notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Wszystkie analizowane przedsiębiorstwa charakteryzują się dość dużym kapitałem akcyjnym. Rozwiązując wyżej wspomniany problem obliczono i porównano koszty kapitału własnego i obcego tych firm. Początkowym rokiem analizy był rok 1995. Źródło informacji o przedsiębiorstwach, niezbędne do opracowania artykułu, stanowiły raporty roczne i bieżące.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Skrobisz D., Obligacje przedsiębiorstw, Nowa Europa nr 75/1996.
 2. Wilmowska Z., M. Wilmowski M., Zarządzanie finansami cz. 1, TNOIK, Bydgoszcz 1995.
 3. Stefański P., Problem wyceny akcji, Penetrator W. G. nr 7/1996.
 4. Mnich K., Wierzbicki M., Optymalizowanie wskaźnika zmian rynku, Penetrator W. G. nr 3/1996. Zalety optymalnego wskaźnika rynku, Penetrator W.G. nr 6/1996.
 5. Piotrowski E. W., O logarytmie, Penetrator - W.G. nr 12/1995.
 6. Omieciński M., Pająk K., Model rynkowej wyceny kapitału, Parkiet nr 143/ 1996.
 7. Jajuga K., Jajuga T., Jak inwestować w papiery wartościowe, PWN, Warszawa 1994.
 8. Skov N.A., Finanse i zarządzanie, PRET S.A. Warszawa 1994.
 9. Brigham E. F., Podstawy zarządzania finansami t. 2, PWE, Warszawa 1996.
 10. Machała R., Zarządzanie finansami firmy cz. 1, Nowa Europa nr 268/1996.
 11. Duraj J., Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, PWN, Warszawa 1996.
 12. Jasiński L. J., Stopy procentowe, Parkiet nr 153/1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu