BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hoppe Maciej (10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - SP ZOZ w Bydgoszczy)
Tytuł
Budżetowanie jako narzędzie zarządzania zakładem opieki zdrowotnej
Budgeting as a Tool for Managing a Health Care Facility
Źródło
Materiały Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Katedra Usług, 2010, nr 1, s. 57-65, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Wybrane aspekty zarządzania w opiece zdrowotnej
Słowa kluczowe
Budżetowanie, Zarządzanie służbą zdrowia, Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ), Służba zdrowia, Opieka zdrowotna
Budgeting, Management of health services, Health care institution, Health service, Health care
Uwagi
summ.
Abstrakt
Budżetowanie jest elementem zarządzania, łączącym planowanie organizacyjne i finansowe poprzez wartościowe określenie zadań, kompetencji i obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych. Obejmuje ono wszystkie aspekty działalności jednostki, z którymi związane są uzyskiwane przychody, ponoszone koszty, stan i struktura majątku oraz kapitału. W procesie budżetowania konieczne jest sporządzenie budżetu oraz sprawozdania z wykonania budżetu. Budżet wyznacza zadania ilościowo i wartościowo dla poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu opieki zdrowotnej w określonym czasie. Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawia efekty faktycznie podjętych działań. Stanowi ono podstawę kontroli i oceny osiągniętych zadań z wielkościami przyjętymi w budżecie. Budżetowanie jest istotnym sposobem oddziaływania na wielkość kosztów zakładu opieki zdrowotnej. Praktyczne zastosowanie budżetowania w zakładach opieki zdrowotnej wyznacza mu dwojaką rolę, a mianowicie: finansową i zarządczą. Ta pierwsza wynika z przyjęcia budżetu jako podstawy przydzielenia środków finansowych, jakie będą wykorzystywane i pozyskiwane w zakładzie w danym okresie czasu oraz w danym obszarze działania. Analiza wykorzystania zasobów finansowych daje możliwość oceny rentowności i płynności finansowej zakładu opieki zdrowotnej. Jednak najważniejszą rolą budżetowania jest rola zarządcza. Umożliwia ona kierownictwu monitorowanie i kontrolę działalności zakładu, jak również pozwala na efektywną realizację wytyczonych celów. (fragment tekstu)

Budgeting is a process which fulfils two functions in a health care facility: one pertaining to finances and one to management. Its implementation can bring about a number of clear-cut benefits. Methods of budgeting presented in the paper, as well as principles and stages of its implementation, illustrate a synthetic action pattern which constitutes a basis for building a financial capacity of a facility. In economic conditions difficult for the functioning of a health care system due to its underfunding, budgeting is a significant method of influencing the costs of a facility. Presented advantages and disadvantages of budgeting on the one hand inform us about the opportunities for shaping favourable conditions for an economic development of a company, and on the other hand, warn us against the consequences resulting from its ill-considered employment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Szychta A.: Metodologiczne aspekty budżetowania. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP Warszawa 1998 r., Nr 44.
  2. Hass-Symotiuk M.: Metody budżetowania kosztów i przychodów zakładu opieki zdrowotnej, w: Rachunkowość w jednostkach ochrony zdrowia Nr 1 z 2004 r.
  3. Hass-Symotiuk M.: Zasady budżetowania kosztów i przychodów w zakładzie opieki zdrowotnej, w: Rachunkowość w jednostkach ochrony zdrowia, Nr 5 z 2003 r.
  4. Gajl N.: Gospodarka budżetowa w świetle prawa porównawczego, PWN, Warszawa 1992.
  5. Komorowski J: Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 1997.
  6. Krawczyk W., Bek-Gaik B., Łada-Cieślak M.: Budżetowanie działalności przedsiębiorstw.
  7. Hass-Symotiuk M.: Aspekty metodologiczne budżetowania działalności zakładu opieki zdrowotnej, w: Rachunek kosztów usług medycznych i zarządzanie finansami w ochronie zdrowia, Materiały konferencyjne, Szczecin 2000.
  8. Skrzypska D., Budżetowanie jako instrument doskonalenia zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, w: Sterowanie kosztami w zakładach opieki zdrowotnej, red. M. Hass-Symotiuk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-6465
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu