BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piszczygłowa Bernadeta
Tytuł
Wpływ rodzaju umów zawartych z pielęgniarkami i położnymi na efektywność czasu pracy oraz koszty wynagrodzeń na podstawie bloku operacyjnego w samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.
Influence of the Types of Contracts Signed with Nurses and Midwifes on the Effectiveness of Working Time Organisation and Payroll Costs Based on the Surgical Unit of the Independent Public Provincial Hospital in Gorzów Wielkopolski
Źródło
Materiały Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Katedra Usług, 2010, nr 1, s. 66-80, bibliogr. 29 poz.
Tytuł własny numeru
Wybrane aspekty zarządzania w opiece zdrowotnej
Słowa kluczowe
Umowa o pracę, Personel medyczny, Efektywność pracy, Wynagrodzenia, Placówki służby zdrowia, Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ), Służba zdrowia
Employment contract, Medical staff, Work effectiveness, Remuneration, Medical facilities, Health care institution, Health service
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Independent Public Provincial Hospital in Gorzów Wielkopolski
Abstrakt
Blok Operacyjny jest sercem każdego szpitala, gdzie podejmuje się decyzje o zdrowiu i życiu pacjenta. Aby więc zapewnić wysoką jakość usług medycznych, które są świadczone przez personel bloku na rzecz chorego pacjenta wymagającego interwencji chirurgicznej, należy stworzyć prawidłowe warunki pracy, dbać o ciągłe szkolenie personelu oraz aktualizowanie wiedzy medycznej. (fragment tekstu)

This chapter aims to present the influence of contracts signed with nurses and midwifes on the effectiveness of working time organisation and payroll costs of the Surgical Unit in the Independent Public Provincial Hospital in Gorzów Wlkp. A comparison was made based on two periods of time: the second part of 2008 and the second half of 2009. It was my intention to present the opportunities offered by two types of contracts: employment contract and civil law contract for rendering health services to the Unit Manager with regard to organisation of working time in the subordinate organisational unit and to payroll costs. The main source for the assessment of the effectiveness of working time organisation and of payroll costs comparison is a survey by means of questionnaires. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowiak G. "Psychologia w Zarządzaniu" Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010,
 2. Bartkowiak G. "Psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej" Wydawnictwo ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010,
 3. Bielecki K. "Zarządzanie ryzykiem w bloku operacyjnym", Technika Medyczna, OPM nr 6, 2007 r.,
 4. Ciuruś M. "Planowanie obsady i czasu pielęgniarek bloku operacyjnego" miesięcznik Pielęgniarka i położna, nr 9, Wydawnictwo MAKMED, Lublin 2006,
 5. Ciuruś M.J., "Pielęgniarstwo operacyjne", Wydawnictwo Adi, Łódź 1998 r.,
 6. Czarnecka Z., Malińska W., "Rola i zadania pielęgniarki operacyjnej", miesięcznik Pielęgniarka i położna, nr 9, 2006,
 7. Dobska M., Dobski P. "Marketing Usług Medycznych" Wydawnictwo INFOR, Warszawa 2000,
 8. Praca pod redakcją Fedorowskiego J.J. "Ekonomika Medycyny. Kompendium dla lekarzy i studentów medycyny." Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002,
 9. Getzen T.E. "Ekonomika zdrowia" Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000,
 10. Hibner E. "Zarządzanie w systemie ochrony zdrowia", Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2005,
 11. Jończyk J. "Zarządzanie zasobami ludzkimi w Zakładach Opieki Zdrowotnej, Warszawa 2008,
 12. Jończyk J. "Zarządzanie zasobami ludzkimi w Zakładach Opieki Zdrowotnej", Warszawa 2008, str. 21 za Armstrong M. "Zarządzanie zasobami ludzkim" Oficyna Wydawnicza, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000,
 13. Kapała W., "Zarządzanie potencjałem ludzkim a problem liczby personelu", Antidotum - Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej nr 4 2001 r. Rok X, Warszawa, miesięcznik STOMOZ Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej ISSN 1230-0964, za P.Dwojacki, B.Nogalski, Cz.Sikorski, Zarządzanie w nowych czasach "Przegląd Organizacji 1999, nr 9,
 14. Ksykiewicz - Dorota A. "Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2004,
 15. Permoda Z., "Efektywność bloku operacyjnego", Blok operacyjny Nr 1/ 2002, Wydawnictwo Abakus, Warszawa,
 16. Różycka M., Kulesza J., Wojtkiewicz W., "Działalność na bloku operacyjnym - rentowna czy nie?" Ogólnopolski Przegląd Medycyny (OPM) nr 6/ 2009, miesięcznik - Izba Wydawców Prasy,
 17. Sitko S.J., Owczarczak E., "Planowanie pracy sal operacyjnych na przykładzie szpitala rejonowego". Zdrowie/Zarządzanie tom VI, nr 1/ 2004,
 18. Praca Zespołu Badawczego pod red. Stępniewskiego J. "Strategia, finanse i koszty szpitala", Wydawnictwo ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008,
 19. Stychno E. "Efektywność stylów kierowania pielęgniarskiej kadry kierowniczej" Wiadomości lekarskie 2002, LV, supl. 1, cz. 2,
 20. Stychno E. "Presja wywierana na zachowanie kierowniczej kadry pielęgniarskiej. Analiza porównawcza". Zdrowie Publiczne 2002, tom 112, nr 1,
 21. Tokarski S. "Kierowanie ludźmi", Wydawnictwa Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Koszalin 1998 r.,
 22. Trojnacka I. "Rola rachunku kosztów w zarządzaniu zakładem opieki zdrowotnej", Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o., Warszawa 2007,
 23. Wacław J. "Tendencje w rozwoju metod zarządzania na przykładzie sektora medycznego", Antidotum - Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej 2003, nr 7, miesięcznik Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej, Warszawa,
 24. Wołynka S. "Pielęgniarstwo ogólne". Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1993,
 25. Zoll F., Rodowicz W., Chętnik T., "Organizacja pracy pielęgniarskiej", Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1981,
 26. Ustawa Kodeks Cywilny z 1964 r. Nr 16, poz. 93,
 27. Ustawa Kodeks Pracy Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94,
 28. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej Dz.U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89,
 29. Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej Dz.U. z 2009 r. Nr 151 poz.1217.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-6465
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu