BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzemińska-Jaśkowiak Elżbieta
Tytuł
Analiza kosztów refundacji leków aptekom przez WOW NFZ w latach 2008-2009
An Analysis of Costs Pertaining to the Reimbursement of Drugs to Pharmacies by the National Health Fund Branch of the Wielkopolskie Province in the Years 2008-2009
Źródło
Materiały Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Katedra Usług, 2010, nr 1, s. 196-212, tab., wykr., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Wybrane aspekty zarządzania w opiece zdrowotnej
Słowa kluczowe
Refundacja leków, Leki, Analiza kosztów, Odpłatność za leki, Ceny
Reimbursement of medicines, Drugs, Cost analysis, Payment for drugs, Prices
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)
Kraj/Region
Województwo wielkopolskie
Wielkopolskie Voivodeship
Abstrakt
Wzrost kosztów refundacji poniesionych przez WOW NFZ jaki nastąpił w roku 2008 i 2009 związany był ze zmianami na listach leków refundowanych od 1-go grudnia 2007 roku z konsekwencjami tych zmian w roku 2008, oraz ze zmianami od 16 marca 2009 roku. Zmiany te wprowadziły: nowe leki do wykazów leków refundowanych (dotychczas pełnopłatne), nowe jednostki chorobowe w których stosowane leki uzyskały odpłatność na zasadach refundowanych (m.in. przerost gruczołu krokowego), zmiany w poziomie odpłatności tj. przejście z poziomu odpłatności 30% lub 50% na poziom odpłatności ryczałtowej (grupa ATC S i G). Wzrost ilości ordynowanych leków w chorobach cywilizacyjnych (choroby alergiczne, cukrzyca) w grupach ATC R i ATC V. Wszystkie ww. czynniki przyczyniły się do wzrostu poziomu wydatków poniesionych na refundację leków w analizowanym okresie. (fragment tekstu)

An analysis of costs incurred by the National Health Fund Branch of the Wielkopolskie Province on account of drug reimbursement between 2008 and 2009 is described in the following chapter. The analysis was based on the data contained in statistical reports of open pharmacies (public) containing information about the sale of reimbursed drugs. The changes in costs in the years 2008 and 2009 are presented, taking into consideration the dynamics of the changes in those costs in the year 2008 against 2007, as well as 2009 in comparison with 2008. This indicated that there was a clear increase in reimbursement costs by over 11% in 2008 and over 13% in 2009. A more detailed analysis in the anatomical therapeutic chemical classification groups (ATC system) showed 4 groups that generated the biggest reimbursement costs. They were: group R - "respiratory system" group V - "other", group G - "genitor-urinary system and sex hormones, and group S - "sensory organs". (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 listopada 2007r. (Dz. U. Nr 222 z 2007 r., poz. 1651) obowiązujące od 1 grudnia 2007 r., z 9 lipca 2008 (Dz. U. Nr 125 z 2008 r., poz. 806) 2009 r. obowiązujące od 16 lipca 2008 r., z 23 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 35 z 2009 r. poz. 275) obowiązujące od 16 marca 2009, oraz z 8 grudnia 2009 (Dz. U. Nr 212 z 2009r. pozl646) obowiązujące od 16 grudnia 2009 w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających.
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 listopada 2007 r. (Dz. U. Nr 222 z 2007 r. poz. 1652), obowiązujące od 1 grudnia 2007 r., z 18 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 245 z 2007 r, poz. 1814) obowiązujące od 1 stycznia 2008, z 9 lipca 2008 (Dz. U. Nr 125 z 2008r., poz.807) obowiązujące od 16 lipca 2008 r., z 23 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 35 z 2009 r. poz. 276) obowiązujące od 16 marca 2009, oraz z 8 grudnia 2009 (Dz. U. Nr 212 z 2009 r. poz. 1647) obowiązujące od 16 grudnia 2009, w sprawie wykazu leków wydawanych bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością w przypadku niektórych chorób.
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 listopada 2007 r. (Dz. U. Nr 222 z 2007 r. poz. 1653) obowiązujące od 1 grudnia 2007r., z 18 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 245 z 2007 r., poz. 1812) obowiązujące od 1 stycznia 2008, z 9 lipca 2008 (Dz. U. Nr 125 z 2008 r., poz. 808) obowiązujące od 16 lipca 2008r, z 23 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 35 z 2009r. poz.277) obowiązujące od 16 marca 2009, oraz z 8 grudnia 2009 (Dz. U. Nr 212 z 2009 r. poz. 1648) obowiązujące od 16 grudnia 2009 w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością.
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 274 poz. 2726 z 27.12.2004 r.) oraz z 31 marca 2008 r. (Dz. U. Nr 56 z 2008 r. poz. 341) w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzenia leku recepturowego.
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. (Dz. U. 08. Nr 118, poz. 761) w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu".
 6. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 sierpnia 2001r. (Dz. U. Nr 88, poz.963) oraz z 15 września 2005r. (Dz. U. Nr 189 poz.1603 z 2005r.) w sprawie wykazu leków związanych z chorobami wywołanymi praca przy azbeście.
 7. Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stan na 31 stycznia 2008 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. Warszawa 2008.
 8. Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stan na 31 stycznia 2009 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. Warszawa 2009.
 9. Ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 3, poz. 20).
 10. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 164 z 2008r. poz.1027 z późn. zm.).
 11. Ustawa Prawo farmaceutyczne z 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 45 z 2008r. poz.271 z późn. zm.).
 12. Wykaz leków refundowanych. Wydawnictwo JWC, Wydanie LIII, Piotrków Trybunalski 2009.
 13. http://pl.wikipedia.org/wiki/Klasyfikacja_anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna dnia 20.01.2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-6465
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu