BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniak Michał Gabriel (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem)
Tytuł
Uwagi na marginesie lektury M. Słodowej-Hełpy Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania, CeDeWu.PL, Warszawa 2013
Notes on the margin of "Integrated Development. Conditions, Dimensions, Challenges" by M. Słodowa-Hełpa, CeDeWu.PL, Warsaw 2013
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2014, z. nr 39, s. 463-476, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
W kierunku zintegrowanego rozwoju
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Polityka regionalna, Gospodarka
Sustainable development, Regional policy, Economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W eseju zreferowano treść książki M. Słodowej-Hełpy pt. Rozwój zintegrowany. Warunki. Wyzwania. Wymiary odnoszącej się do wyzwań i zagrożeń rozwojowych Polski i pożądanych kierunków polityki rozwojowej na poziomie regionalnym i lokalnym. Zawarte są tu również polemiczne refleksje autora recenzowanej książki i wskazania dla kontynuacji oryginalnych badań autorki recenzowanej monografii. (abstrakt oryginalny)

The essay reports the contents of the book of M. Słodowa-Hełpa "Integrated Development. Conditions, Dimensions, Challenges" which relates to development challenges and threats of Poland and to desirable development policies at regional and local level. The article also contains polemical reflections on the reviewed book and indications for possible continuation of the original study presented in the reviewed monograph. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bal-Woźniak T., 2012, Innowacyjność w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonalne, PWE, Warszawa.
 2. Bieńkowska E., 2011, Zintegrowane podejście do rozwoju, MRR, Warszawa.
 3. Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger, 2009, Encyklika Caritas in Veritate. O integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie, Dehon, Wydawnictwo Księży Sercanów, Kraków.
 4. Florida R., Cities and the Creative Class, New York.
 5. Florida R., 2009, Narodziny kreatywnych regionów. Rozm. przepr.: A Mikołajczyk, Brief for Poland", wwwcreativeclass.com (dostęp 21.01.2012 r.).
 6. Kahneman D., 2012, Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Poznań.
 7. Kleiber M., 2006, O społeczeństwie opartym na wiedzy, www.prezydent.pl (dostęp 26.06.2010 r.).
 8. Kukliński A., 1998, Rola regionów w federalnej Europie, XXI wieku [w:] Jaka Europa? Regionalizacja a integracja, red. P. Buczkowski, K. Bondyra, P. Śliwa, Wyd. SWB w Poznaniu, Poznań.
 9. Legutko R., 2012, Triumf człowieka pospolitego, Zysk i S-ka, Warszawa.
 10. Misiąg W., 2006, Czy w 2012 roku będziemy mieli budżet zadaniowy?, "Biuletyn Finansów Publicznych", nr 4(20).
 11. Olson M., 2012, Logika działania zespołowego. Dobra publiczne i teoria grup, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 12. Swianiewicz P., Dziemianowicz W., Mackiewicz M., 2000, Sprawność instytucjonalna administracji samorządowej w Polsce - zróżnicowanie regionalne, seria "Polska Regionów", nr 16, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 13. Weresa M., 2003, Polska droga do innowacji, www.instytutobywatelski.pl (dostęp:28.09.2013 r.).
 14. Woźniak M.G., Bal-Woźniak T., 2012, Gospodarka Polski 1990-2011. Transformacja. Modernizacja. Spójność społeczno-ekonomiczna. Synteza, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. 21.
 15. Yandle B., Vijayaraghavan M., Bhattarai M., 2000, The Environmental Kuznets Curve: A Primer, The Property and Environment Research Center, retrieved 16 June 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu