BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasiuk Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Zabłocki Adrian (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ocena wybranych zwolnień przedmiotowych w podatku dochodowym od osób prawnych
Evaluation of Selected Exemptions from Corporate Income Tax
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 35 T.1, s. 87-96, rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy współczesnej ekonomii
Słowa kluczowe
Pozarolnicza działalność gospodarcza, Opodatkowanie, System podatkowy, Podatek dochodowy od osób prawnych, Zwolnienia podatkowe, Fundacje, Organizacje pożytku publicznego
Non-agricultural economic activity, Taxation, Tax system, Corporate income tax, Tax exemption, Foundation, Public benefit organisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje ocenę tworzenia wybranych zwolnień przedmiotowych w podatku dochodowym od osób prawnych. Autorzy wyodrębnili dwie grupy możliwych zwolnień. Do pierwszej zaliczyli zwolnienia wspomagające realizację działalności, której celem jest zaspokajanie potrzeb umownie nazwanych społecznymi. Zakwalifikowane zostały tu podmioty, których dochody przeznaczane są na cele statutowe związane z między innymi dobroczynnością (fundacje) czy ochroną środowiska (parki narodowe). Druga grupa to podmioty realizujące zadania pozwalające na osiągnięcie celów indywidualnych. W tej kwestii skupiono się na omówieniu zasadności istnienia i stosowania zwolnienia dochodów podatników z pozarolniczej działalności gospodarczej przeznaczanych na działalność rolniczą.(abstrakt oryginalny)

Article presents the evaluation of exemptions in the income tax law. The authors have identified two groups of possible exemptions. The first group includes the organizations whose objective is to realize the social function (e.g. foundation, association) or environmental protection (e.g. national parks). They can be exempt from paying tax when they allocate incomes for statutory purposes. The second group includes entities whose objective is to reach individual goals. This part of article focuses attention on tax exemption which concerns on allocating incomes from non-agricultural activities on agricultural activities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dochód przeznaczony na cele statutowe jest zwolniony od podatku, "Przegląd Podatku Dochodowego" 2012, nr 13(325).
  2. Głuchowski J., Polskie prawo podatkowe, PWN, Warszawa 1993.
  3. Płatności bezpośrednie 2004-2012, www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/wdrazane-programyi- dzialania-dane-liczbowe/zrealizowane-platnosci-obszarowe.html (20.04.2013).
  4. Szczodrowski G., Polski system podatkowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  5. Ustawa z 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (DzU z 1991 roku, nr 46, poz. 23).
  6. Ustawa z 7 kwietnia 1989 roku o stowarzyszeniach (DzU z 2001 roku, nr 79, poz. 855).
  7. Ustawa z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2011 roku, nr 74, poz. 397).
  8. Ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (DzU z 2013 roku, poz. 627).
  9. Wartość preferencji podatkowych, www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/3305219/ 20130322+zal+B+wartosc+preferencji+podatkowych.pdf (20.04.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu