BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bretyn Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Analiza preferencji w zakresie wielkości i struktury oszczędności gospodarstw domowych w Polsce
Analysis of Saving Preferences of Hous Ehold in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 35 T.1, s. 133-147, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy współczesnej ekonomii
Słowa kluczowe
Oszczędności gospodarstw domowych, Gospodarstwa domowe, Ekonomika gospodarstwa domowego
Household savings, Households, Household economics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Proces oszczędzania oraz oszczędności mają istotne znaczenie dla całej gospodarki i jej dynamiki rozwojowej. Celem artykułu jest analiza wielkości oraz form alokacji oszczędność gospodarstw domowych w Polsce w latach 2005-2012. W analizowanym okresie w strukturze oszczędności gospodarstw domowych zaszły istotne zmiany. Nadal najpopularniejszą formą oszczędzania są depozyty bankowe, jednakże coraz chętniej zastępowane są one innymi formami oferowanymi na rynku finansowym. Głównymi źródłami danych, które zostały wykorzystane w opracowaniu, są informacje publikowane przez Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Bank Polski, Komisję Nadzoru Finansowego, Eurostat, dane z badania "Diagnoza społeczna 2013" (i wcześniejsze) oraz raporty przygotowane na zlecenie różnych ośrodków. (abstrakt oryginalny)

Household savings are important for the whole economy and its growth and development. Therefore, the purpose of this article is to analyze the savings' preferences of household in Poland in 2005-2012.In the analyzed period there have been significant changes in structure of household savings. Household in Poland invest primary in bank deposits, however they replaced it more willingly with other forms offered in the financial market. For the purpose of the analysis author used the data published by Central Statistical Office (GUS), National Bank of Poland (NBP), Polish Financial Supervision Authority (KNF) and statistical data published in the Social Diagnosis 2013 (and earlier) report and reports commissioned by various entities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anioła P., Gołaś Z., Zastosowanie wielowymiarowych metod statystycznych w typologii strategii oszczędnościowych gospodarstw domowych w Polsce, "Materiały i Studia NBP" 2012, nr 282.
 2. Bogacka-Kisiel E., Finanse osobiste. Zachowania. Produkty. Strategie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 3. Bywalec C., Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 4. Canova L., Manganelli Rattazzi A.M., Webley P., The Hierarchical Structure of Saving Motives, "Journal of Economics Psychology"2005, Vol. 26, issue 1.
 5. Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2013.
 6. Fisher P.J., Montalto C.P., Effect of Saving Motives and Horizon on Saving Behavior, "Journal of Economic Psychology" 2010, No. 31.
 7. Fisher P.J., Anong S.T., Relationship of Savings Motives to Savings Habit, "Journal of Financial Counseling and Planning"2012, Vol. 23, issue 1.
 8. Harasim J., Teoretyczne aspekty gromadzenia i inwestowania nadwyżek finansowych przez gospodarstwa domowe, w: Oszczędzanie i inwestowanie indywidualne w Polsce, red. J. Harasim, PTE, Katowice 2007.
 9. http://analizy.com/ (20.10.2013).
 10. http://diagnoza.com/ (20.10.2013).
 11. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ (20.10.2013).
 12. http://www.stat.gov.pl (20.10.2013).
 13. Keynes J.M., The General Theory of Employment, Interest and Money, Harcourt, Brace and World, New York 1936.
 14. Korenik D., Oszczędzanie indywidualne w Polsce. Produkty różnych pośredników i ich atrakcyjność, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 15. Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2008-2011, Studia i Analizy Statystyczne, GUS, Warszawa, lipiec 2013.
 16. Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2007-2010, Studia i Analizy Statystyczne, GUS, Warszawa, lipiec 2012.
 17. Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2000-2006, Studia i Analizy Statystyczne, GUS, Warszawa, lipiec 2008.
 18. Rytelewska G., Gospodarstwo domowe, w: System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 19. Rytelewska G., Kłopocka A., Wpływ czynników demograficznych na poziom i strukturę oszczędności gospodarstw domowych w Polsce, "Bank i Kredyt" 2010, nr 41(1).
 20. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 21. Sherraden M.S., McBride A.M., Striving to Save. Creating Policies for Financial Security of Low-Income Families, University of Michigan Press, Ann Arbor 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu