BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudziński Jerzy (Uniwersytet Szczeciński), Narękiewicz Jarosław (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Struktura eksportu jako determinanta jego dynamiki we współczesnym handlu międzynarodowym (na przykładzie Ameryki Łacińskiej)
Export Structure as a Determinant of Export Dynamics in Contemporary International Trade (the Case of Latin America)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 35 T.1, s. 149-163, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy współczesnej ekonomii
Słowa kluczowe
Handel międzynarodowy, Struktura eksportu, Eksport
International trade, Export structure, Export
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Ameryka Łacińska
Latin America
Abstrakt
W artykule dokonano oceny skali i kierunków wpływu istotnego czynnika, jakim jest struktura eksportu (towarowa i geograficzna), na jego dynamikę w warunkach współczesnego handlu międzynarodowego. Analizą objęto region Ameryki Łacińskiej. W pierwszej części opracowania omówiono rolę krajów i subregionów Ameryki Łacińskiej w eksporcie światowym. W kolejnych przedstawiono zróżnicowanie dynamiki wartości eksportu w badanych regionach i krajach oraz skalę odmienności ich struktur eksportowych, a także zachodzące w nich zmiany w XXI wieku z uwzględnieniem wpływu ruchu cen eksportowych. Przeprowadzone rozważania pozwalają stwierdzić, że surowcowo-rolna specjalizacja eksportowa krajów i regionów okazuje się istotnym pozytywnym czynnikiem determinującym dynamikę eksportu w warunkach współczesnego handlu międzynarodowego. Wynika to z faktu utrzymywania się w XXI wieku nowych, korzystnych dla dóbr podstawowych długookresowych relacji cenowych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents an assessment of the scale and directions of impact of export structure (by commodity type and geographic region) as a significant determinant of export dynamics in contemporary international trade. The analysis focuses on the highly interesting region of Latin America. The first part of the study discusses the role of the Latin American countries and subregions in the global export. The following sections explore the differences among the regions and countries under analysis in terms of their export dynamics and structures as well as changes therein witnessed in the 21st century, particularly those resulting from export price movements. The findings lead to a general conclusion that a commodity-oriented export structure of a country or region appears to be a significant contributor to its export dynamics in contem porary international trade. The reason behind is the new long-term price relations, observed in the 21st century, which are favourable to commodities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Commodity Dependence and International Commodity Prices, w: Towards Human Resilience: Sustaining MDG Progress in an Age of Economic Uncertainty, UNDP, New York 2011.
 2. Czarnecka-Gallas M., The Efficiency of Industrial Policy in 21st Century ? The Case of Brazil, "Gospodarka Narodowa" 2013, nr 7-8.
 3. Dudziński J., Ceny rynku międzynarodowego. Tendencje i mechanizm, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.
 4. Dudziński J., Proces zwierania się nożyc cen w handlu międzynarodowym i jego przyczyny, w: Gospodarka międzynarodowa - wyzwania i nowe trendy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu" 2011, nr 179.
 5. Dudziński J., Narękiewicz J., Nowe relacje cen w handlu międzynarodowym a eksport krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2013, nr 756.
 6. Dudziński J., Narękiewicz J., Volume and Price as Factors of Poland's Export in the Light of other BSR Countries, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2012, nr 748, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr 29.
 7. Dudziński J., Narękiewicz J., Wasiak I., Price Movements in the International Trade and Asian Developing Countries' Exports, w: Innovation Sources of Economies in Eastern Asia, red. B. Skulska, A.H. Jankowiak, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2012, nr 256.
 8. Economic Growth in Latin America and the Caribbean: Structural Change and Export Development, w: Structural Change and Productivity Growth - 20 Years Later. Old Problems, New Opportunities, United Nations, ECLAC, Santiago (Chile) 2008.
 9. Encyklopedia PWN w trzech tomach, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 10. Fung K.C., Garcia-Herrero A., Ospina M.N., Latin American Commodity Export Concentracion: Is There a China Effect?, "BBVA Working Paper" 2013, No. 6.
 11. Latin America and the Caribbean in the World Economy 2011-2012. Continuing Crisis in the Centre and New Opportunities for Developing Economies, United Nations, ECLAC, Santiago (Chile) 2012.
 12. Michałowski T., Integracja w Ameryce Łacińskiej, w: Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, red. R. Orłowska, K. Żołądkiewicz, PWE, Warszawa 2012.
 13. Miklaszewski S., Państwa Ameryki Środkowej i Południowej, w: Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym, red. S. Miklaszewski, Difin, Warszawa 2007.
 14. Narękiewicz J., Międzynarodowe obroty towarowe, w: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Wybrane zagadnienia, red. J. Dudziński, H. Nakonieczna-Kisiel, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2007.
 15. Page S., Hewitt A., World Commodity Prices: Still a Problem for Developing Countries?, Overseas Development Institute, London 2011.
 16. Sosa S., Tsounta E., A Bumpy Road Ahead, "Finance and Development", IMF, September 2013.
 17. Tillmann W.K., Latin America's Export Structure Needing Reform, "Intereconomics" 1966, No. 2.
 18. Trade and Development Report 2013, United Nations, New York-Geneva 2013.
 19. UNCTAD Handbook of Statistics 2012, New York-Geneva 2012.
 20. UNCTAD statistical database, http://unctadstat.unctad.org (6.11.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu