BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korombel Anna (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Bariery przekształcania przedsiębiorstw w organizacje inteligentne w polskiej praktyce gospodarczej
Barriers to Converting Enterprises into Intelligent Organizations in the Polish Economic Practice
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2013, nr 3 (23), s. 45-55, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Inteligencja, Organizacja i zarządzanie, Bariery rozwojowe
Intelligence, Organisation and management, Development barriers
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie najistotniejszych barier utrudniających lub uniemożliwiających przedsiębiorstwom przekształcanie się w organizacje inteligentne. W opracowaniu przybliżono pojęcie organizacji inteligentnej, przedstawiono najistotniejsze bariery ich rozwoju, a także wskazano uniwersalne sposoby ich obniżania lub też redukowania.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to identify the most significant barriers preventing businesses from becoming intelligent organization. The study outlines the concept of an intelligent organization, presents the most significant barriers to their development, and indicates universal ways of lowering or reducing them.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Argyris C.: Personality and Organization: The Conflict between System and the Individual. HarperCollins, New York 1957.
 2. Argyris C.: Organization and Innovation, Homewood (Ill). Richard Irwin 1965. Organizational Learning: A theory of action perspective, Addison-Wesley, 1978.
 3. Argyris C., Schön D.: Organizational Learning: A theory of action perspective. Addison- Wesley, 1978.
 4. Argyris C.: Strategy, Change and Defensive Routines. Pitman, London 1985.
 5. Argyris C.: Knowledge for Action: A Guide to Overcoming Barriers to Organizational Change. Jossey-Bass 1993.
 6. Brzozowska A., Kotala A.: Motywy kosztowe wobec procesu globalizacji przedsiębiorstw, [w:] Nowicka-Skowron M. (red.): Koszty w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Standardy międzynarodowe. AGH, Kraków 2006.
 7. Grabowska M., Otola I.: Wartość dodana determinantą konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w:] Duraj J., Sajnóg A. (red.): Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013.
 8. Hryniewicz J.T.: Nowa gospodarka u progu nowego kryzysu. "Przegląd Organizacji", nr 12, 2008.
 9. Kordel P., Kornecki J., Kowalczyk A., Krawczyk K., Pylak K., Wiktorowicz J.: Inteligentne organizacje - zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 10. Łobejko S.: Trendy rozwojowe inteligentnych organizacji w globalnej gospodarce. Ekspertyza współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. EMAR Research Marketing, Warszawa 2009.
 11. Lucier C., Torsilieri J.D.: Why knowledge programs fail: A CEO's guide to managing learning. "Strategy & Business", No. 4, 1997.
 12. Michna A.: Strategie zarządzania wiedzą w organizacji uczącej się, [w:] Pyka J. (red.): Nowoczesność przemysłu i usług, t. I. TNOiK, Katowice 2004.
 13. Milczarek M., Warszewska-Makuch M.: Uczenie się w przedsiębiorstwie - warunkiem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem pracy. "Bezpieczeństwo Pracy", nr 2, 2005.
 14. Penc J.: Menedżer w uczącej się organizacji. Wydawnictwo Menadżer, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, Łódź 2000.
 15. Senge P.: Teoria i praktyka organizacji uczących się. Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
 16. Stachowicz J.: Globalne sieci przepływu kapitału, wiedzy oraz wartości jako kluczowe wyzwanie w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Zeszyty Naukowe nr 9. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2011.
 17. Waltz H., Bertels T.: Das intelligente Unternehmen: schneller lernen als der Wettbewerb. Moderne Industrie, Landsberg/Lech 1995.
 18. Ziębicki B.: Zasady tworzenia i funkcjonowania organizacji inteligentnych, [w:] Potocki A. (red.): Współczesne tendencje w zarządzaniu. Teoria i praktyka. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, ANTYKWA s.c., Chrzanów 2000.
 19. Ziółkowska B.: Wpływ nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych na funkcjonowanie współczesnych organizacji, [w:] Zieliński Z.E. (red.): Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, t. 1. Wyższa Szkoła Handlowa, Kielce 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu