BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fedulova Iryna (National University of Food Technologies), Iakymchuk Tetiana (National University of Food Technologies)
Tytuł
"Green" Investments in Ukraine and their Socio-economic Consequences
"Zielone" inwestycje na Ukrainie i ich skutki społeczno-ekonomiczne
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 35 T.1, s. 165-176, tab., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy współczesnej ekonomii
Słowa kluczowe
Inwestycje w ochronę środowiska, Środowisko przyrodnicze, Źródła finansowania
Environmental investments, Natural environment, Source of financing
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Artykuł dotyczy aktualnych zagadnień związanych z inwestycjami w dziedzinie ochrony środowiska na Ukrainie. Przede wszystkim, zdefiniowano zielone inwestycje w celu uniknięcia niezgodności w interpretacji wyników. Przedstawiono również analizę inwestycji dokonanych w ciągu ostatnich pięciu lat w zakresie ochrony środowiska z uwzględnieniem głównych źródeł finansowania i konsekwencji społeczno-ekonomicznych zielonych inwestycji, co pozwoliło ocenić istniejąca sytuację. W artykule wykorzystano dane statystyczne z Ukrainy. (abstrakt oryginalny)

The article deals with current issues related to environmental protection investment in Ukraine. First of all, green investments are defined in order to avoid inconsistencies in the interpretation of the results. There are analysis of investments in environmental protection over the past five years and the main source of funding, social and economic implications of green investment are considered. During writing conclusions of the article were made primarily on the basis of Ukrainian official statistics. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Дідух В. (2011), Екологізація інноваційної діяльності відповідно до вимог сталого розвитку суспільства, Ефективність державного управління, nr 27.
  2. Report of the World Wildlife Fund 2012, awsassets.panda.org/downloads/1_lpr_2012_ online_full_size_single_pages_final_120516.pdf (20.03.13).
  3. Харічков С., Андрєєва Н. (2010), "Зелені інвестиції" як каталізатор переходу до нового курсу розвитку економіки: міжнародні орієнтири і перспективи впровадження, Економіст, nr 12.
  4. Statistical information of the main indicators of socio-economic and demographic development of Ukraine ,www.ukrstat.gov.ua (4.04.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu