BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matkowska Marzena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Obraz polskiego emigranta w świetle danych Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2011
Profile of Polish Emigrant in the Light of Nation Census of Population and Housing 2011
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 35 T.1, s. 193-205, rys., tab,. bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy współczesnej ekonomii
Słowa kluczowe
Emigracja zarobkowa, Migracja zarobkowa, Statystyka publiczna
Economic emigration, Economic migration, Public statistics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano identyfikacji najważniejszych cech polskiego emigranta oraz podjęto próbę wskazania zmian, jakie nastąpiły w procesach emigracyjnych pomiędzy rokiem 2002 a 2011. Podstawą analizy były dane z Narodowych Spisów Ludności i Mieszkań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystycznych w latach 2002 i 2011. W pierwszej części przedstawiono skalę zjawiska emigracji z Polski i jej zmiany na przestrzeni analizowanego okresu, kolejna część zawiera analizę struktury geograficznej wyjazdów, w ostatniej przedstawiono statystyczny obraz współczesnego polskiego emigranta. (abstrakt oryginalny)

The first aim of this article is to analyse the most important trends in emigration from Poland in the light of Nation Census of Population and Housing 2011. The second aim is to identify the changes in our emigration between Nation Censuses of Population and Housing in 2002 and 2011. The first part of the article includes the structure, numbers and dynamics of emigration of citizens from Poland. In the second part it is presented the geographical outline of emigration flows and their changes after 2002. The final part of dissertation describes the statistical emigrant's profile. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/population/data/databas (25.11.2013).
  2. Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2012, www.stat. gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_Szacunek_emigracji_z_Polski_lata_2004-2012_XI_2012. pdf (25.11.2013).
  3. Informacje o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2009, Raport GUS, Warszawa 2010, www.stat.gov.pl (15.01.2011).
  4. International Migration Policies 2013, UN, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, www.unpopulation.org (25.11.2013).
  5. Matkowska M., W kwestii migracji zarobkowych Polaków po 1 maja 2004 roku, "Prace Katedry Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych" 2009, nr 14.
  6. Metoda szacunku liczby osób przebywających czasowo za granicą w latach 2002-2008, Departament Badań Demograficznych GUS, www.stat.gov.pl (4.04.2011).
  7. Migracje zagraniczne ludności w 2002 roku, Raport GUS, Warszawa 2003, www.stat.gov.pl/ gus/5840_770_PLK_HTML.htm (26.11.2013).
  8. Migracje zagraniczne ludności. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Raport GUS, Warszawa 2013, www.stat.gov.pl/gus/5840_14782_PLK_HTML.htm (26.11.2013).
  9. Raport z wyników NSP ludności i mieszkań w 2002 roku, Raport GUS, www.stat.gov.pl/cps/ rde/xbcr/gus/raport_z_wynikow_nsp_ludnosci_i_mieszkan_2002.pdf (2.07.2013).
  10. UE Employment and Social Situation, Quarterly Review, marzec 2013, http://epp.eurostat. ec.europa.eu (25.11.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu