BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mostenska Tetiana G. (National University of Food Technologies)
Tytuł
Determinants of Food Security in Ukraine
Wskaźniki definiowania poziomu bezpieczeństwa żywności
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 35 T.1, s. 219-229, tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy współczesnej ekonomii
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo żywnościowe, Bezpieczna żywność, Jakość żywności, Badanie żywności
Food security, Safe food, Food quality, Food research
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Autorka przeprowadziła teoretyczną analizę nowoczesnych rozwiązań służących zapewnieniu bezpieczeństwa żywności na różnych poziomach. Artykuł zawiera propozycje głównych wskaźników określających poziom bezpieczeństwa żywności w kraju. Na ich podstawie autorka przeanalizowała i określiła poziom zapewnienia bezpieczeństwa żywności na Ukrainie. (abstrakt oryginalny)

The author carried out on the theoretical analysis of the modern approaches for ensuring food security on the different levels. Article contains the proposition of main indicators for determining the level of food security of the country. On the basis of which the author analysed and determined the level of ensuring food security of Ukraine. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Analysis of the market of Ukraine, www. apn-ua.com (21.03.2013).
  2. Revenues and expenses, www.rg/ru/2010/07/23 /itogi-site.html (19.02.2013).
  3. Ахметова К.А., Продовольственная безопасность: состояние, проблемы, пути решения, "Проблемы современной экономики", 2009, nr 2 (30).
  4. Крюкова И.А., Продовольственная безопасность Украины и проблемы ее обеспечения, И.А. Крюкова, Н.Н. Бурдейна, Одесский аграрный государственный университет, mатер. конференц. Вестник Наука и практика, конференция.com.ua/pages/ view/626 (19.01.2013).
  5. Проблема ожирения в Европейском регионе ВОЗ и стратегия ее решения, ВОЗ, 2009.
  6. Соколова И.А., Cпрос на продукты питания и аграрная политика страны, "Проблемы современной экономики", 2010, nr 4 (36).
  7. Струк Е., Какие страны кормит Украина, http://forbes.ua/business/1341639-kakiestrany- kormit-ukraina?utm_source=BigmirMain&utm_medium=LastNews&utm_ campaign=Forbes (18.02.2013).
  8. "Україна в цифрах 2011 р". Статистичний збірник, К. Державна служба статистики України, 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu