BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kretowicz Paweł (Jagiellonian University in Krakow, Poland)
Tytuł
The Influence of Socio-economic Factors upon Public Health on the Example of Podkarpackie Voivodship
Źródło
Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 2010, No. 14, s. 63-78, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Rozkład przestrzenny, Zdrowie publiczne, Wskaźniki społeczne, Wskaźniki ekonomiczne, Opieka zdrowotna, Służba zdrowia, Region
Spatial distribution, Public health, Social indicators, Economic indicators, Health care, Health service, Region
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstrakt
This study concentrates on intraregional disparities in health and spatial distribution of socio-economic factors that may affect health outcomes. The example of Podkarpackie voivodship rural and urban areas provides viable evidence for at least the partial importance of socio-economic variables in explaining intraregional health disparities. A total of eight factors that influence hospitalization rate were distinguished for urban and rural areas. Global regression models were created using the socioeconomic factors, which succeeded in explaining a considerable amount of variation in hospitalization rates both in urban and rural areas. Unfortunately, these models failed to explain local health determinants and so more sophisticated statistical models are necessary in order to fully understand intraregional health disparities. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bentham, G. 1988: Migration and morbidity: implications for geographical studies of diseases. In: Social Science & Medicine, 26, pp. 49-54.
 2. Cavalini, L. T. and De Leon, A. C. M. 2008: Morbidity and mortality in Brazilian communes: a multilevel study of association between socioeconomic and healthcare indicators. In: International Journal of Epidemiology, 37, pp. 775-785.
 3. Duch, D. and Uramowska-Żyto, B. 1990: Zróżnicowanie społeczne a zdrowie. In: Materiały z konferencji naukowej Człowiek - Środowisko - Zdrowie, Warszawa: PAN.
 4. Frąckiewicz, L. 1990, Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania przestrzennego zróżnicowania zdrowia ludności. In: Mazurkiewicz, L. and Wróbel, A. editors, Przestrzenne problemy zdrowotności, Institute of Geography and Spatial Organization, Conference Papers 9, Warszawa, pp. 19-38.
 5. Frohlich, N. and Mustard, C. 1996: A regional comparison of socioeconomic and health indices in a Canadian Voivodship. In: Social Science & Medicine, 42, 9, pp. 1273-1281.
 6. Fotheringham, A.S, Charlton, M., and Brunsdon, M. 2002: Geographically Weighted Regression, West Sussex: Wiley & Sons Ltd.
 7. Główny Urząd Statystyczny (Polish Central Statistical Office), Regional Database, 2003-2007 - www.stat.gov.pl, access 05.09.2009.
 8. Huisman, M., Kunst, A.E., and Mackenbach, J.P. 2003: Socioeconomic inequalities in morbidity among the elderly: an European overview. In: Social Science & Medicine, 57, pp. 861-873.
 9. Kałamucka, W. 1993: Stan zdrowia ludności wiejskiej wybranych gmin województwa lubelskiego na tle warunków środowiska geograficznego. In: Mazurkiewicz, L. editor, Zdrowie a środowisko, Materiały konferencji naukowej z geografii medycznej, Lublin, pp. 101-112.
 10. Kolago, C. 1948: O przedmiocie badań geografii medycznej. In: Przegląd Lekarski, 29/30, pp. 913-916.
 11. Korprowicz, V. 1999: Ekologiczne uwarunkowania zdrowia. In: Monografie i Opracowania, 456, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 12. Mackenbach, J.P. and Kunst, A.E. 1997: Measuring the magnitude of socio-economic inequalities in health: an overview of available measures illustrated with two examples from Europe. In: Social Science & Medicine, 44, 6, p. 757-771.
 13. Mantorska, T. 1990: Stan zdrowia ludności w obszarach ekologicznego zagrożenia. In: Mazurkiewicz, L. and Wróbel, A. editors, Przestrzenne problemy zdrowotności, Institute of Geography and Spatial Organization, Conference Papers 9, Warszawa.
 14. Marmot, M.G. 1994: Social differentials in health within and between populations. In: Daedulus, 123, 4, pp. 197-216.
 15. Michalski, T. 2002: Zastosowanie ilościowych metod analizy przestrzennej w geografii medycznej. In: Rogacki, H. editor, Możliwości i ograniczenia zastosowań badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, pp. 253-258.
 16. Michalski, T. 2010: Zachorowalność na kiłę i rzeżączkę w europejskich krajach postkomunistycznych w okresie transformacji ustrojowej. In: Sitek, S. editor, Stare i nowe problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, Cieszyńskie Warsztaty z Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Katowicki, Uniwersytet Śląski, pp. 83-92.
 17. Parysek, J. 1987: A multivariate statistical model of the influence of pathogenic factors on the spatial structure of the Polish population's health (using the canonical correlation model). In: Geographia Medica, 17, pp. 177-185.
 18. Raport Głównego Urzędu Statystycznego (Central Statistical Office Report - in Polish), 2009: Trwanie życia w 2008, Warszawa: Departament Badań Demograficznych.
 19. Rosenberg, M.W. and Wilson, K. 2000: Gender, poverty and location: how much difference do they make in the geography of health inequalities? In: Social Science & Medicine, 51, pp. 275-287.
 20. Sayer, G.P. and Britt, H. 1996: Sex differences in morbidity: a case of discrimination in general practice. In: Social Science & Medicine, 42, 2, pp. 257-264.
 21. Smyth, F. 2008: Medical geography: understanding health inequalities. In: Progress In Human Geography, 32, 1, pp. 119-127.
 22. Sobala-Gwosdz, A. 2005, Ośrodki wzrostu i obszary stagnacji w województwie podkarpackim, Kraków: IGiGP UJ.
 23. Spielman, S.E. and Yoo, E. 2009: The spatial dimensions of neighbourhood effects. In: Social Science & Medicine, 68, pp. 1098-1105.
 24. Verheij, R. A., van de Meen, H. D., de Bakker, D. H., Groenewegen, P. P. and Mackenbach, J. P. 1998: Urban-rural variations in health in the Netherlands? Does selective migration play a part? In: Journal of Epidemiology and Community Health, 52, pp. 487-493.
 25. Wang, F. and Luo, W. 2005: Assessing spatial and nonspatial factors for healthcare access: towards an integrated approach to defining health professional shortage areas. In: Health & Place, 11, pp. 131-146.
 26. Zemła, B. 1987: Geografia nowotworów złośliwych najczęstszych umiejscowień wśród mężczyzn i kobiet w świetle uprzemysłowienia i innych czynników ryzyka. DSc thesis available at Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University in Cracow.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-4254
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.2478/v10089-010-0015-0
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu