BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kulczyńska Katarzyna (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
Tytuł
The Gubin-Guben Transborder Urban Complex as an Arena of Consumer Behaviour
Źródło
Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 2010, No. 14, s. 79-89, rys., tab., wykr., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Region przygraniczny, Przejścia graniczne, Zachowania konsumenta, Transakcje transgraniczne
Border areas, Border crossing, Consumer behaviour, Cross-border transactions
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Gubin, Guben, Polska, Niemcy
Poland, Germany
Abstrakt
Consumer behaviour has led to the development of specific shopping systems in the Gubin-Guben transborder urban complex. One, fairly stable, is geared to the local population service, while the other displays a marked asymmetry in terms of volume and function. On the Polish side, this system responds to changes very dynamically and adjusts to the expectations of consumers from the German side; the German system, however, has opened to the Polish consumer only slightly. The author's research presented here shows that consumer behaviour is largely controlled by the exchange rate of the euro, prices, and the quality of products in the given country; but it also depends on the socio-occupational status of the residents of the two transborder towns. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chojnicki, Z. 1999: Uwarunkowania rozwoju regionu nadgranicznego - koncepcje i założenia teoretyczne. In: Chojnicki, Z. editor, Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, pp. 355-377.
 2. Garbarski, L. 1998: Zachowania nabywców, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 3. Kieżel, E. editor 2004: Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 4. Kłosowski, F. 2001: Usługi w miastach granicznych Cieszyn i Czeski Cieszyn. In: Runge, J. and Kłosowski, F. editors, Problemy społeczno-demograficzne pogranicza polsko-czeskiego na przykładzie Śląska Cieszyńskiego, Katowice: Uniwersytet Śląski, pp. 189-213.
 5. Kulczyńska, K. 2008: Rozmieszczenie i funkcjonowanie usług w mieście przygranicznym Słubice. In: Słodczyk, J. and Szafranek, E. editors, Mechanizmy i uwarunkowania budowania konkurencyjności miast, Opole: Uniwersytet Opolski, pp. 203-212.
 6. Kulczyńska, K. and Matykowski, R. 2008: Struktura przestrzenno-handlowa przygranicznego zespołu miejskiego Česky Těšin-Cieszyn. In: Świątek, D., Bednarek, M. and Siłka, P. editors, Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia człowieka, Dokumentacja Geograficzna, 36, pp. 202-207.
 7. Kulczyńska, K. and Matykowski, R. 2009: Dylematy badawcze studiów nad funkcjonowaniem systemu handlowego we współczesnej przestrzeni miejskiej (in press).
 8. Matykowski, R. and Schaefer, K. 1996: Społeczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania przygranicznego zespołu miejskiego Gubin-Guben. In Biuletyn KPZK PAN, 171, pp. 91-103.
 9. Meffert, H. 1986: Marketing. Grundlagen der Absatzpolitik, Wiesbaden: Gabler.
 10. Rudnicki, L. 2000: Zachowanie konsumentów na rynku, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 11. Sagan, A. 2004: Modele zachowań konsumenta. From http://www.cem.pl/?a=pages&id=42, accessed 30th October 2009.
 12. Światowy, G. 1994: Zachowania konsumenckie, Wrocław: Akademia Ekonomicza im. Oskara Langego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-4254
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.2478/v10089-010-0016-z
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu