BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalik Marta (Politechnika Częstochowska), Zajemska Monika (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Prognozowanie składu chemicznego produktów spalania węgla w atmosferze wzbogaconej w tlen
Prediction of the Chemical Composition of the Coal Combustion Products in Oxygen-Enriched Atmosphere
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2012, nr 1 (41), s. 143-152, rys., tab.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Zanieczyszczenie powietrza, Zanieczyszczenie środowiska, Emisja zanieczyszczeń, Metody numeryczne, Sektor węglowy
Air pollution, Environmental pollution, Pollution emission, Numerical methods, Coal sector
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niewątpliwie zasobność Polski w węgiel kamienny stanowi zabezpieczenie energetyczne na najbliższe lata, niemniej jednak należy uwzględnić fakt szkodliwej emisji zanieczyszczeń pochodzącej z procesu jego spalania. Jest to poważny i stale narastający problem ekologiczny, dotykający wszystkich ekosystemów. W całkowitej masie emisji zanieczyszczeń powstałych w wyniku spalania tego paliwa największy udział stanowi dwutlenek węgla (około 90%), dwutlenek siarki oraz tlenki azotu. Ta niekorzystna struktura paliwowa stwarza trudności w realizacji międzynarodowych zobowiązań naszego kraju dotyczących ochrony środowiska. Wypełnienie tych wymagań stawia energetykę polską przed koniecznością realizacji programu modernizacyjnego obejmującego poprawę sprawności istniejących elektrowni oraz zastosowanie zaawansowanych technologii. Celem badań, których wybrane wyniki prezentowane są w artykule, jest oszacowanie składu chemicznego produktów spalania węgla kamiennego w atmosferze wzbogaconej tlenem. Przeprowadzona analiza numeryczna dała pełny obraz powstających w procesie spalania zanieczyszczeń, których oszacowanie drogą eksperymentalną byłoby niemożliwe. Zadowalające wyniki symulacji numerycznej dowiodły, że przyjęty do obliczeń model spalania węgla jest prawidłowy. (fragment tekstu)

In this article was presented evaluate the usefulness of numerical modeling in predicting of chemical combustion products in oxygen-enriched atmosphere. The received results both accounting calculations and numerical shows that significant impact on the amount of each combustion products has a value of the excess air factor and also oxygen content in the air. Furthermore numerical calculations showed a broad convergence of results in relation to accounting calculations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. R. Ney, W. Blaschke, U. Lorenz, L. Gawlik, Węgiel kamienny jako źródło czystej energii w Polsce, Wydawnictwo GIPH, Katowice 2004, s. 230-234.
  2. W. Nowak, Fluidalne spalanie węgla w tlenie, cz.1, "Energetyka Cieplna i Zawodowa" II/2010, nr 2, s. 47-49
  3. U. Lorenz, Skutki spalania węgla kamiennego dla środowiska przyrodniczego i możliwości ich ograniczania, Wyd. Instytut GSMiE PAN, Kraków 2008, s. 97-112
  4. T. Chmielnik, M. Ściążko, Nowe technologie energetycznego wykorzystania węgla, "Aura" 2008, nr 4, s. 12-13
  5. W. Muskała i in. Spalanie w atmosferach modyfikowanych O2, CO2, "Energetyka" 2008, s. 669
  6. M. B. Toftegaard, J. Brix, P.A. Jensen, P. Glarborg, A.D. Jensen, Oxy-fuel combustion of solid fuels, Progress in Energy and Combustion Science 2010, Vol. 36, s. 584-590
  7. B.J.P. Buhre, L.K. Elliott, C.D. Sheng, R.P. Gupta, T.F. Wall, Oxy-fuel combustion technology for coal-fired power generation, "Progress in Energy and Combustion Science" 2005, Vol. 31, s. 285-295.
  8. M. Adamczuk-Poskart, Przewidywanie składu chemicznego produktów spalania w piecach grzewczych z wykorzystaniem programu CHEMKIN-PRO, "Hutnik" 2010, s.103-105
  9. S. Słupek, J. Nocoń, A. Buczek, Technika Cieplna, skrypt AGH nr 1646, Kraków 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu