BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szpilko Danuta (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Turystyka w projektach foresightu regionalnego w Polsce
Tourism in Regional Foresight Projects in Poland
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2012, nr 1 (41), s. 176-192, tab.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Metoda foresight, Rozwój turystyki, Rozwój regionalny, Gospodarka turystyczna
Foresight method, Tourism development, Regional development, Touristic economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Umiejętne wdrożenie nowych procesów antycypacji przyszłych zmian w turystyce i wykorzystanie wiedzy o perspektywicznych segmentach rynku może stać się szansą współczesnych regionów turystycznych. Propozycją takiego procesu jest foresight, który zdefiniować można jako ogół działań mających na celu dokonanie najkorzystniejszego wyboru wizji przyszłości, jak również wskazanie dróg jej realizacji. Celem artykułu jest przedstawienie dotychczas realizowanych w Polsce badań foresightu regionalnego, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki. (fragment tekstu)

The economic situation and the development of tourism in the regions are highly dependent on the phenomena occurring both within the region, as well as outside. This forces the regional decision-makers to build development strategies for tourism development in the perspective of several years. Skillful implementation of new processes of anticipating future changes in tourism and the utilization of knowledge on promising market segments may become a chance for the modern tourist regions. Foresight is a proposition of such a process, defined as all the activities designed to make the best possible choice concerning the vision of the future, as well as to identify ways of its implementation. This article aims to analyze the regional foresight studies carried out in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Borodako, Identyfikacja perspektywicznych segmentów turystyki jako wkład do foresightu regionalnego i tworzenia strategii rozwoju sektora, w: Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne, red. A. Panasiuk, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010, s. 29.
 2. J. Kuciński, Organizacja i prowadzenie projektów foresight w świetle doświadczeń międzynarodowych, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa 2006, s. 5.
 3. A. Rogut, B. Piasecki, Podręcznik ewaluatora projektów foresight, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2011, s. 33.
 4. K. Borodako, Proces foresightu regionalnego w obszarze turystyki zrównoważonej na przykładzie wybranych projektów, w: Przedsiębiorczość, innowacyjność, foresight, red. L. Woźniak, Rzeszów 2008, s. 591.
 5. J. Kuciński, Podręcznik metodyki foresight dla ekspertów projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza "Akademickie Mazowsze 2030", Politechnika Warszawska, Warszawa 2010, s. 5.
 6. A. Magruk, E. Jańczuk, Typologia i klasyfikacja metod badawczych foresightu technologicznego, w: Koniunktura gospodarcza a reakcje podmiotów gospodarujących, red. J. Czech-Rogosz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009, s. 382.
 7. J. Borzyszkowski, Organizacja i zarządzanie turystyką w Polsce, CeDeWu.pl, Warszawa 2011, s. 35.
 8. Z. Ziobrowski, W. Lachewicz, Zadania i kompetencje samorządu powiatowego, w: Rola powiatu w gospodarce przestrzennej, komunalnej, wodnej, drogownictwie i ochronie środowiska, Brytyjski Fundusz Know-How, Fundusz Współpracy, Warszawa 2000, s. 10.
 9. H. Kiryluk, Rola samorządu terytorialnego w zarządzaniu turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, w: Turystyka i rekreacja na obszarach przyrodniczo cennych w regionach transgranicznych północno-wschodniej Polski, red. W. Chiżniak, T. Ołdytowski, E. Szymańska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2009, s. 54.
 10. A. Panasiuk, Instrumenty zarządzania regionem turystycznym, w: Strategie rozwoju turystyki w regionie, red. B. Meyer, D. Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 24-32.
 11. Z. Kruczek, Kompendium pilota wycieczek, Proksenia, Kraków 2010, s. 34.
 12. J. Ejdys, A. Lulewicz-Sas, Zrównoważony rozwój w badaniach foresight, w: Uwarunkowania rozwoju zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2011.
 13. T. Kuwahara, Technology Foresight in Japan - The Potential and Implications of DELPHI Approach [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: www.nistep.go.jp/achiev/ftx/eng/mat077e/ html/mat077ee.html [Data wejścia: 02-02-2012], s. 2.
 14. J. Skonieczny, Narzędzia SPI w zarządzaniu regionami europejskimi [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: www.dcsr.wroc.pl/files/File/konferencja20060629/prez/14_narzedzia_ spi.pdf [Data wejścia: 02-02-2012], s. 12.
 15. B. Martin, R. Johnston, Technology Foresight for Wiring Up the National Innovation System, "Technology Forecasting and Social Change" 1999, Vol. 60, p. 41-42.
 16. K. Borodako, Foresight w turystyce. Bariery wykorzystania i rozwoju, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu