BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leszczyńska Agnieszka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
O edukacji dla rozwoju zrównoważonego raz jeszcze
About Education for Sustainability
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2012, nr 1 (41), s. 233-244, rys., tab.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Edukacja, Edukacja ekologiczna, Szkolnictwo wyższe, Program nauczania
Sustainable development, Education, Ecology education, Higher education, Curriculum
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wprowadzenie przedmiotu rozwój zrównoważony, w odniesieniu do szkół wyższych, nie oznacza, że szkoła wyższa funkcjonuje zgodnie z tą koncepcją. Potrzebne są o wiele głębsze zmiany, przede wszystkim zdefiniowanie celów strategicznych odnoszących się do RZ. Nadanie priorytetu RZ powinno znaleźć odzwierciedlenie w misji uczelni. Przykładem takiej misji jest sformułowanie ITESM (Tecnologico de Monterrey), zgodnie z którym uniwersytet kształci tak, aby absolwenci byli konkurencyjni zawodowo na rynkach międzynarodowych, a jednocześnie byli dobrymi obywatelami zaangażowanymi w rozwój ekonomiczny, polityczny, społeczny i kulturowy swoich społeczności. Sformułowanie misji powinno stanowić punkt wyjścia dla dalszych przeobrażeń. Zasady i wartości rozwoju zrównoważonego powinny leżeć u podstaw zarządzania uczelnią (polityka kadrowa, kultura organizacyjna, polityka nabywcza, system sprawozdawczy). Dopiero zgodność deklaracji z praktyką funkcjonowania uczelni uwiarygodni kształcenie na rzecz rozwoju zrównoważonego. (fragment tekstu)

The Education Decade for Sustainable Development announced by the United Nations aims at the inclusion of this concept into educational system, thus infl uencing societies and make them able to respond to the future challenges. Undertaken activities support integration of values, rules, practices for sustainable development and educational programmes. They also enhance combination of individual initiatives and transfer of educational practices regarding sustainable development. Discussions conducted on numerous Polish universities show a big step forward in sustainable development education, although it is not built yet in form of a system. Such a situation refers to both educational off er and almost total indiff erence of The Ministry of Science and Higher Education. Therefore, introduction of a subject of sustainable development into educational system on university level became a necessary step. Deep changes are needed. First of all strategic aims of sustainable development should be defi ned. Rules and values of sustainable development should be basis of university management (human resources policy, organizational culture, purchase policy, report system). Only compliance of the declaration with a practice could authenticate education for sustainable development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. T. Borys, Edukacja dla zrównoważonego rozwoju jako wyzwanie globalne, w: red. T. Borys, Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2006.
 2. R. Janikowski, Zrównoważony rozwój jako przedmiot kształcenia ogólnego w: red. T. Borys, Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2006.
 3. C.A. Rusinko, Integrating sustainability in higher education: A generic matrix, "International Journal of Sustainability in Higher Education" 2010 ,Vol. 11, No. 3, p. 250-259
 4. F. J. Lozano-Garcia et al., Capacity building: a course on sustainable development to educate the educators, "International Journal of Sustainability in Higher Education" 2008, Vol. 9, No. 3, p. 257-281.
 5. D. Matten, J. Moon, Corporate social responsibility education in Europe, ,,Journal of Business Ethics" 2004, Vol. 54, p. 323-337.
 6. E. Kośmicki, Homo sustinens a główne problemy edukacji dla ekorozwoju w: red. T. Borys, Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2006.
 7. J. Diamond, Collapse. How Societies Choose to Fail or Survive, Allen Lane, Penguin Group, Harmondsworth, 2005.
 8. A. Papuziński, Polska strategia edukacji ekologicznej w świetle doświadczeń edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w Niemczech, w: red. T. Borys, Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2006.
 9. D.M. Podger, E. Mustakova-Possardt, A. Reid, A whole-person approach to educating for sustainability, "International Journal of Sustainability in Higher Education" 2010, Vol. 11, No. 4, p. 339-52.
 10. K. Kearins, D.V. Springett, Educating for sustainability: developing critical skills, "Journal of Management Education" 2003, Vol. 27, No. 2, s.188-204.
 11. K. Shephard, Higher education for sustainability: seeking affective learning outcomes, "International Journal of Sustainability in Higher Education" 2008, Vol. 9, No. 1, p. 87-98.
 12. C. A. Rusinko, Integrating Sustainability in Management and Business Education: A Matrix Approach, "Academy of Management Learning & Education" 2010, vol. 9, nr 3, s. 507-519.
 13. N. Lourdel, N. Gondran, V. Laforest, B. Debray, C. Brodhag, Sustainable development cognitive map: a new method of evaluating student understanding, "International Journal of Sustainability in Higher Education" 2007, Vol. 8, No. 2, s. 170-82.
 14. R. A. Fenner, C.M. Ainger, H.J. Cruickshank, P.M. Guthrie, Embedding sustainable development at Cambridge University Engineering Department, "International Journal of Sustainability in Higher Education", 2005, vol. 6, nr 3, s. 229-41
 15. R. Lozano, Incorporation and institutionalization of SD into universities: breaking through barriers to change, "Journal of Cleaner Production" 2006, Vol. 14, p. 787-796.
 16. P.B. Lipscombe, C.V. Burek, J.A. Potter, Ch. Ribchester, M.R. Degg, An overview of extra-curricular education for sustainable development (ESD) interventions in UK universities, "International Journal of Sustainability in Higher Education",2008, Vol. 9, No. 3, p. 222-234.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu