BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Seroka-Stolka Oksana (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Analiza wybranych czynników determinujących poziom świadomości ekologicznej przyszłych menedżerów
Analysis of Selected Factors Determining the Level of Environmental Awareness of Future Managers
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2012, nr 1 (41), s. 245-261, rys., tab.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Świadomość ekologiczna, Świadomość ekologiczna przedsiębiorstw, Menedżer, Edukacja ekologiczna, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wizerunek przedsiębiorstwa
Ecological awareness, Environmental awareness of enterprises, Manager, Ecology education, Corporate Social Responsibility (CSR), Small business, Company image
Uwagi
summ.
Abstrakt
Organizacje zatrudniające pracowników o wysokiej świadomości ekologicznej będą podejmować decyzje zgodne z zasadami odpowiedzialności za środowisko, co w konsekwencji może przyczyniać się w znacznym stopniu do poprawy ekowizerunku firmy. Oznacza to nie tylko lepszą pozycję pracownika o wysokich kompetencjach ekologicznych na rynku pracy, ale również, a może przede wszystkim, korzyści ekonomiczne dla organizacji. Pracownicy charakteryzujący się wysoką świadomością ekologiczną, wynikającą między innymi z wysokiego poziomu wiedzy ekologicznej, potrafią podejmować wyzwania ekologiczne i uwzględniać je w działalności wielu organizacji. Edukacja ekologiczna w procesie kształtowania świadomości ekologicznej staje się kluczowym elementem nauczania przyszłych pracowników o wysokich kompetencjach ekologicznych na kierunkach kształcących przyszłych menedżerów. Decyduje ona o podnoszeniu indywidualnego kapitału ludzkiego, zwiększając tym samym kwalifikacje i predyspozycje do wykonywania pracy zawodowej. Celem artykułu jest analiza wpływu wybranych czynników socjodemograficznych, takich jak płeć, wiek oraz miejsce zamieszkania, status zatrudnienia i rodzaj wybieranego środka transportu, na poziom świadomości ekologicznej ankietowanych. (fragment tekstu)

The article presents the influence of demographic features on the level of environmental awareness of working students who represents employees and future managers/owners of firms. Their decisions will influence on enterprises' attitude to the natural environment. The working hypothesis was formulated about the influence of the sex, age, status of employment, place of living and chosen mean of transport on the level of environmental awareness. In order to verify the working hypothesis correlation coefficient, multiple regression analysis and Multidimensional Scaling (MDS) have been chosen as statistical methods. The results of the research indicate that all examine factors have statistically significant impact on the level of environmental awareness instead of status of employment. The dependence of age on the level of environmental awareness is linear both in the group of women and men. The highest level of environmental awareness of respondents is relevant to the care of the environment's aesthetics and the lowest one is connected with the commitment in ecological problems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. A. Aragòn-Correa, N. Hurtado-Torres, S. Sharma, V. J. Gracia-Morales, Environmental Strategy and performance in small firms: a resources - based perspective, "Journal of Environmental Management" 2008, No. 86, p. 88-103.
 2. F. G. Kaiser, S. Wolfing, U. Fuhrer, Environmental attitude and ecological behaviour, "Journal of Environmental Psychology" 1999, Vol. 19, p. 1-19.
 3. M. Kaliński, Edukacja ekologiczna formą przysposobienia obronnego, "Edukacja i Dialog" 1995, nr 6
 4. M. Kramer, M. Urbaniec, A. Kryński, Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem, w: Interdyscyplinarne założenia proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2005, s. 114-118.
 5. A. Papuziński, Świadomość ekologiczna w świetle teorii i praktyki. "Problemy Ekorozwoju" 2006, t. 1, s. 33-40.
 6. A. Nemcsicsne Zsoka, Consistency and "awareness gaps" in the environmental behaviour of Hungarian companies, "Journal of Cleaner Production" 2008, Vol. 16, p. 322-329.
 7. G.M. Perron, R.P. Cote, J. F. Duffy, Improving environmental awareness in business, "Journal of Cleaner Production" 2006, p. 551-562.
 8. G. Zilahy, Organisational factors determining the implementation of cleaner production measures in the corporate sector, "Journal of Cleaner Production" 2004, Vol. 12, p. 311-319.
 9. H. J., Petts, A. Herd, M. O'Heocha, Environmental responsiveness, individuals and organizational Learning: SME Experience, "Journal of Environmental Planning and Management" 1998, vol. 41(6), s. 711-731
 10. E.G Olli, D. Wollebaek, Correlates of Environmental Behaviours: Bringing Back Social Context, "Environment and Behavior" 2001, Vol. 33(3), p. 181-208
 11. F. J. Tilley, Small-firm Environmental Strategy: The UK Experience, "Greener Management International", Spring 1-14, 1999
 12. L. Gadenne, J. Kennedy, C. McKeiver, An Empirical Study of Environmental Awareness and Practices in SMEs, "Journal of Business Ethics" 2009, Vol. 84, p.45-63
 13. A. Bołtromiuk, Świadomość ekologiczna Polaków - zrównoważony rozwój, Raport z badań 2009, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2009.
 14. A. Chodyński, Wiedza i kompetencje ekologiczne w strategiach rozwoju przedsiębiorstw, Wydawnictwo Diffin, Warszawa 2007, s. 160.
 15. R. Nidumolu, C. K. Prahalad, M. R. Rangaswami, Why sustainability is the now key driver of innovation, "Harvard Business Review" 2009, No. 9, s. 57-64.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu