BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziarko Urszula
Tytuł
Krótkoterminowe gminne skrypty dłużne - możliwość emisji w Polsce
Źródło
Debiuty Ekonomiczne. Rynek pieniężny i kapitałowy, 1999, s. 52-70
Słowa kluczowe
Papiery dłużne, Krótkoterminowe papiery dłużne, Papiery wartościowe, Gmina, Samorząd terytorialny, Instrumenty finansowe
Debt securities, Short-term debt securities, Securities, District, Local government, Financial instruments
Abstrakt
Papiery dłużne przedsiębiorstw i miast stanowią w krajach zachodnich istotną część wartości wszystkich papierów wartościowych w obiegu. Stanowią one bezpośrednią konkurencję zarówno dla depozytów, jak i kredytów bankowych. Zamiast zaciągać kredyt w banku przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego emitują papiery wartościowe. Obowiązujący w Polsce system finansów publicznych nie zapewnia w pełni gminom możliwości uzyskania dochodów na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie i rozwój. Gmina zgodnie z Ustawą o finansach publicznych ma prawo emitować papiery wartościowe . Emisja papierów wartościowych jest dla gmin nową możliwością pozyskiwania środków finansowych. Dzięki emitowaniu papierów wartościowych gminy mogą dokonywać wyboru między droższym kredytem bankowym, a być może tańszą emisją papierów dłużnych. Zadaniem banku jest pomoc gminom w przeprowadzaniu emisji; w przeciwnym razie zrobią to konkurencyjne banki zabierając potencjalnych klientów. W każdej gminie występują dwa rodzaje zapotrzebowania na środki finansowe. Są to środki na zaspokojenie występującego niedoboru budżetu gminy oraz na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy. Środki na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach (środki długoterminowe) gmina może pozyskiwać z pożyczek, kredytów bankowych oraz poprzez emisję obligacji komunalnych. Natomiast środki na pokrycie niedoboru budżetu gminy są to środki, które gmina mogłaby zdobyć poprzez emisję krótkoterminowych gminnych skryptów dłużnych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Projekt Ustawa z dnia 5 listopada 1998 roku o finansach publicznych, (art. 48, ust.l).
 2. Bień W., Rynek papierów wartościowych, DIFIN, Warszawa 1996.
 3. Projekt Ustawy o finansach publicznych, (art. 113, ust. 1).
 4. Projekt Ustawy o finansach publicznych, (art. 113, ust. 1).
 5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 118, poz. 754, art. 2, ust. 1, pkt. 6).
 6. Ustawa z dnia 29 czerwca o obligacjach, (Dz. U. Nr 83, poz. 420, art. 2, ust. 1, pkt. 2).
 7. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 90, poz. 416, art. 21,ust. l.pkt. 5).
 8. Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 roku Prawo Wekslowe (Dz. U. Nr 37, poz. 282, art. 18).
 9. Urbaniak M., Konkurencja dla kredytów i papierów wartościowych, w: Gazeta Bankowa z dnia 23 kwietnia 1995.
 10. Żukowski P., Krótkoterminowe papiery dłużne - commercial papers, w: Bank 12/1995.
 11. Ustawa Prawo o publicznym obrocie, art. 4, pkt. 10,11.
 12. Knap Ł., Alternatywa dla kredytu, w: Gazeta Bankowa z dnia 14 lipca 1996 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu