BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skibicka-Sokołowska Elwira (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Realizacja priorytetów Strategii "Europa 2020" poprzez działania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w obecnej i przyszłej perspektywie Programowej
Implementation of the Priority Strategy "Europa 2020" with Operational Program Infrastructure and Environment Projects in Present and Future Program Perspective
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2014, nr 2 (49), s. 78-99, tab.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Polityka spójności, Rozwój zrównoważony, Strategia Europa 2020, Strategia lizbońska, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Cohesion policy, Sustainable development, Europe 2020 Strategy, Lisbon Strategy, Operational Programme Infrastructure and Environment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Komisja Europejska przeprowadziła szczegółową analizę efektywności obligatoryjnych zasad funkcjonowania polityki spójności. Wnioski z tej analizy zapisano w Piątym raporcie kohezyjnym na temat spójności, z którego wynika, iż kraje członkowskie w nowym okresie programowania winny skupiać większą uwagę na osiąganiu rezultatów i zintegrowanym podejściu do rozwoju, mając na względzie efektywny sposób wykorzystania swoich potencjałów, przy wsparciu komplementarnymi instrumentami finansowymi Unii Europejskiej. W opracowaniu przedstawiono realizację założeń wynikających z zapisów Strategii Lizbońskiej, a w dalszej kolejności ze Strategii "Europa 2020" przez jeden z krajowych programów operacyjnych odnoszący się do sfery środowiska i infrastruktury w obecnym i nowym okresie programowania polityki spójności. (fragment tekstu)

In the future achieving a smart, sustainable and inclusive growth would mean the implementation of the XXI century social market economy which vision is presented in the Strategy Paper "Europe 2020." Content of the national reform program assumed a link between the Polish development objectives and priorities pointed out in the Strategy Paper "Europe 2020". The economy minister have the responsibility to coordinate the implementation of the Strategy "Europe 2020" at the national level. The operational programs are part of a group of instruments which the Member States can implement as a challenges, put in the Lisbon Strategy and subsequently in the Strategy Paper "Europe 2020". The implementation of national operational programmes is to contribute in achieving the objectives of the cohesion policy of the European Union at the national level. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. L.J. Jasiński, Uwagi na temat Strategii Europa 2020, Konwersatorium o "Przyszłości Społecznej i Gospodarczej Polski." Aktualna prognoza makroekonomiczna, INE-PAN, maj 2010, www. pte.pl, [12-12-2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu