BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciupek Bożena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Obowiązki fiskalne przedsiębiorców względem środowiska i ich wpływ na strategię finansową przedsiębiorstwa. Wybrane problemy
Fiscal Responsibilities of Companies Towards Environment and its Impact on Financial Strategy of The Company. Selected Problems
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2014, nr 2 (49), s. 145-165, rys., tab.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Polityka fiskalna, Podatki ekologiczne, Obciążenia podatkowe, Strategia finansowa przedsiębiorstwa, Płynność finansowa przedsiębiorstwa
Environmental protection, Fiscal policy, Green taxes, Tax burdens, Company's financial strategy, Enterprises financial liquidity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jednym z podmiotów uprawnionych do działań interwencyjnych w tym zakresie jest państwo, które może stworzyć odpowiednie mechanizmy prawne i finansowe wymuszające na przedsiębiorcach oszczędniejsze i efektywniejsze gospodarowanie zasobami środowiska przyrodniczego. Wśród instrumentów finansowych zasadnicze znaczenie mają konstrukcje fiskalne wpisujące się w system opłat i podatków za korzystanie środowiska oraz w system sankcji związanych z naruszeniem przyjętych norm lub warunków korzystania z zasobów środowiska. Za cel podjętych rozważań przyjęto przedstawienie uwarunkowań konstruowania przez władzę publiczną instrumentów fiskalnych służących ochronie środowiska oraz ocenę ich wpływu na strategię finansową obciążonych nimi przedsiębiorstw. Realizacji tak postawionego celu służyć będą rozważania teoretyczne prowadzone zarówno w aspekcie możliwości i oczekiwań władzy publicznej konstruującej instrumenty, jak i oceny ich oddziaływania na szeroko rozumianą strategię finansową przedsiębiorstw je ponoszących. Rozważania w tym zakresie zostaną wsparte wynikami przeprowadzonego wśród przedsiębiorców badania ankietowego. (fragment tekstu)

The subject of this reflections is to outline a fiscal obligations contributing to environmental protection and the issues related to its functioning. The goal of this discussion is to present both sides of this problem - determinants of constructing - by public authorities - the fiscal instruments supporting natural environment on the one side, and the assessment of their impact on financial strategies of companies as a tax payers on the other. To achieve stated objective a theoretical considerations as well as questionnaire survey were conducted. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. H. Machińska, Ochrona środowiska, w: Prawo Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2004, s. 1021-1027.
 2. Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument rozwoju zrównoważonego, red. M. Urbaniec, P. Stec, S. Dolata. Akademia Polonijna, Częstochowa 2009, s. 73-83
 3. Z. Bukowski, Prawo ochrony środowiska w Unii Europejskiej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 13-17.
 4. B. Bartkowiak, M. Ptak, Opłaty i podatki ekologiczne. Teoria i praktyka, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 39-40.
 5. Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, red. B. Fiedor, S. Czaja, A. Graczyk, Z. Jakubczyk, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 300-303.
 6. J. Głuchowski, Podatki ekologiczne, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002, s. 58.
 7. H. Rogall, Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2010, s. 265-268.
 8. P. Karwat, Obejście prawa podatkowego. Natura zjawiska i sposoby przeciwdziałania mu, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002, s. 36.
 9. J.P. Barde: Polityka ochrony środowiska i jej instrumenty, w: Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, red. H. Folmer, L. Gabel, H. Opschoor, Wyd. Krupski i S-ka, Warszawa 1996, s. 230.
 10. B. Kryk, L. Kłos, I.A. Łucka, Opłaty i podatki ekologiczne po polsku, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2011, s. 31, 149.
 11. Zarządzanie strategiczne, t. 1, Firma na rynku globalnym, red. J. Key, KE Liber, Warszawa 2004, s. 7.
 12. M. Pietrewicz, Polityka fiskalna, Wyd. Poltext, Warszawa 1995, s. 65.
 13. W. Szczęsny, Firma w otoczeniu fiskalnym, Wyd. Difin, Warszawa 2001, s. 95.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu