BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Roszkowska Ewa (Uniwersytet w Białymstoku), Misiewicz Elżbieta Izabela (Uniwersytet w Białymstoku), Karwowska Renata (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Analiza poziomu zrównoważonego rozwoju województw Polski w 2010 roku
The Analisis of Level of Sustainable Development in Polish Regions in Year 2010
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2014, nr 2 (49), s. 168-190, rys., tab.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Ład społeczno-gospodarczy, Analiza regionalna, Województwo, Modelowanie miękkie, Metoda TOPSIS
Sustainable development, Social-economic order, Regional analysis, Voivodship, Soft modelling, Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dużą rolę we wdrażaniu koncepcji zrównoważonego rozwoju w praktyce odgrywają władze lokalne i regionalne, które tworzą strategie i plany rozwoju regionu. Do ich zadań należy dbałość o infrastrukturę, jej rozbudowę, dostarczanie usług, troska o środowisko, przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, przyciąganie inwestorów, promocja regionu. Do oceny stanu realizacji i monitorowania koncepcji ZR w regionie wykorzystuje się wskaźniki indywidualne, które opisują ład społeczny, gospodarczy oraz środowiskowy zrównoważonego rozwoju. Tworzenie wskaźników zrównoważonego wzrostu ma praktyczne znaczenie na poziomie regionalnym, a pomiar zrównoważonego rozwoju powinien powstawać jako suma potrzeb w obszarach: środowisko, populacja, gospodarka i zasoby, kultura i społeczeństwo - w odniesieniu do lokalnych społeczności. Celem artykułu jest ocena poziomu zrównoważonego rozwoju (ZR) województw Polski w 2010 roku w rozbiciu na ład gospodarczy, społeczny oraz środowiskowy z wykorzystaniem dwóch metod: modelowania miękkiego oraz metody TOPSIS na podstawie odpowiednio dobranych agregatów wskaźników indywidualnych. (fragment tekstu)

The aim of this paper is to analyze the level of sustainable development (SD) in voivodeships of Poland in the year 2010. The level of SD of voivodeships in Poland was estimated in three dimensions: economic, social and environmental with two methods: soft modeling and TOPSIS. On the basis of sustainable development theory, a soft model has been built to show relations between economy, society and environment as well as their impact on sustainable development. The analysis of results shows optimal relations between the level of economic, social and environmental development, which will allow future generations to make use of existing resources. Application of the soft modeling and TOPSIS method had enabled classification of regions in regard of economy level, society and environment so as the comparison of the results of grouping achieved using this methods. The study was completed with data of Polish Statistic Office collected in 2010. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Gerwin, Plan zrównoważonego rozwoju dla Polski. Lokalne inicjatywy rozwojowe, Earth Conservation, Sopot 2008.
 2. J. Berdo, Zrównoważony rozwój. W stronę życia w harmonii z przyrodą, Earth Conservation, Sopot 2006
 3. G. Krzyminiewska, Rozwój zrównoważony w perspektywie nowych strategii rozwoju społecznego Unii Europejskiej, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2009 nr 1(19).
 4. B. Bal-Domańska, J. Wilk, Gospodarcze aspekty zrównoważonego rozwoju województw - wielowymiarowa analiza porównawcza, "Przegląd Statystyczny" 2011 nr 3-4
 5. A. Młodak, Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Wyd. Difin, Warszawa 2006, s. 65.
 6. D. Perło, E. Roszkowska, Zastosowanie wybranych metod klasyfikacji do analizy zrównoważonego rozwoju, Zeszyty Naukowe 176, Wzrost Gospodarczy. Teoria. Rzeczywistość, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011, s. 372-399
 7. E. Piotrowska, E. Roszkowska, Analiza zróżnicowania województw Polski w aspekcie kształtowania się gospodarki opartej na wiedzy, w: W kierunku zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, red. P. Sochaczewski, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2011, s. 12-30
 8. E. Piotrowska, E. Roszkowska, Analiza zróżnicowania województw Polski pod względem poziomu innowacyjności, "Optimum. Studia Ekonomiczne" 2011 nr 2(50), s. 65-85.
 9. Z. Hellwig, Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" 1968 nr 4
 10. F. Wysocki, Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich, Wyd. Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań 2010.
 11. Z. Hellwig, U. Siedlecka, J. Siedlecki, Taksonometryczne modele zmian struktury gospodarczej Polski, IRiSS, Warszawa 1997, s. 25
 12. E. Nowak, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1990, s. 24-28
 13. H. Wold, Soft Modelling: Intermediate between Traditional Model Building and Data Analysis, Banach Centre Publication 6, Mathematical Statistics 1980
 14. J. Rogowski, Modele miękkie. Teoria i zastosowanie w badaniach ekonomicznych, Wyd. Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, Białystok 1990
 15. D. Mierzyńska, Modele miękkie w analizie porównawczej złożonych zjawisk społeczno-ekonomicznych, rozprawa doktorska, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1999.
 16. D. Perło, Źródła finansowania rozwoju regionalnego, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2004, s. 137-138.
 17. K. Heffner, K. Malik, Paradygmat sustainable development we współczesnej polityce regionalnej, w: Implementacyjne aspekty wdrażania zrównoważonego rozwoju, red. D. Kiełczewski, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu