BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skopenko Nataliia (National University of Food Technologies), Hunko Nataliia (National University of Food Technologies)
Tytuł
Destinations of Environmental Restructuring of Ukrainian Food Industry Enterprises
Kierunki ekologicznej restrukturyzacji ukraińskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 35 T.1, s. 279-289, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy współczesnej ekonomii
Słowa kluczowe
Przemysł spożywczy, Przemysł cukrowniczy, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Ekologia
Food industry, Sugar industry, Restructuring of enterprises, Ecology
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
W artykule poruszono główne problemy ekologiczne Ukrainy, w tym przemysłu spożywczego, na przykładzie przedsiębiorstw przemysłu cukrowniczego. Przeanalizowano problemy gospodarcze, które wpływają na produkcję przyjazną dla środowiska. Na tym tle określono problemy przedsiębiorstw przemysłu cukrowniczego, które powodują pogorszenie sytuacji ekologicznej. Jednymi z najważniejszych są: wysokie koszty materiałowe produkcji, stosowanie fizycznie i etycznie wątpliwych sprzętów i technologii oraz brak urządzeń do oczyszczania. Zbadano czynniki oddziałujące na produkcję ekologicznie czystych wyrobów przemysłu cukrowniczego oraz określono kluczowe kierunki i trendy ekologicznej restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłu cukrowniczego. (abstrakt oryginalny)

This article explores the main ecological problems of Ukraine, food industry enterprises for example sugar industry enterprises. The main economic problems which affect the greening of production are researched. The main problems of sugar industry enterprises which influence the deterioration of ecological situation are formed. The main of them are: high material expenditure of production, use of physically and morally outdated equipment and technologies, and the absence of cleaning equipment. The factors which affect production of ecologically clean products of sugar industry have been researched, and the main directions and trends of ecological restructuring of sugar industry enterprises have been formed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Boronos V., Ecological and Economic Effectiveness of Waste Recycling Industrial Enterprises, V.M Boronos, I.V Mamchuk, Bulletin of the SSU. Line-economy, 2007, No. 2.
  2. Circulating cooling water system in sugar industry and modern technology of processing of circulating water: Teach book, K.: IPDO NUFT, 2009.
  3. Husyatyn N.A., To the Question of the Ecologisation of Sugar, N.A. Husyatyn, T.N. Black, L.M. Cooper, I.M. Kasian, Collection of scientific articles "Third Ukrainian Congress ecologists with international participation", Kiev, 2011, Tom.2, http://eco.com.ua/ (19.02.2013).
  4. Korchik N.M., Wastewater Treatment Technology of the Food Industry, Proceedings of the IV Intern. Conf. Cooperation for Waste Issues, Kharkov, 2007.
  5. Modern circuits and equipment for processing sugar beets. Transportation, cleaning, getting shavings аnd diffusion juice: Manual, K.: IPDO NUFT, 2006.
  6. Vitvitskyy V., Food Industry: Status and Prospects Valuation work, V.V. Vitvitskyy, A.L. Soloshonok, Economy APC, 2001, No. 7.
  7. Zapolzkiy A.K., Ukraynets A.I., Greening Food Production: A Textbook, K.: High School, 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu