BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szmyt Piotr
Tytuł
Wpływ międzynarodowego rynku pieniężnego na skuteczność polityki pieniężnej banku centralnego
Źródło
Debiuty Ekonomiczne. Rynek pieniężny i kapitałowy, 1999, s. 84-93
Słowa kluczowe
Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego, Rynek pieniężny, Polityka pieniężna
Monetary Policy of the ECB, Money market, Monetary policy
Abstrakt
Powstanie rynków eurowalutowych i eurowalut związane było zdeponowaniem dolarów amerykańskich w bankach zachodnioeuropejskich, kiedy to okazało się, że banki te skłonne były płacić więcej za depozyty dolarowe niż banki amerykańskie. W rezultacie doszło do znacznego napływu waluty amerykańskiej do Europy Zachodniej. Dużą rolę w rozwinięciu się eurorynku miała obowiązująca w Stanach Zjednoczonych od 1937 roku tzw. "Regulacja Q", zgodnie z którą depozyty składane na okres do 30 dni nie mogły być oprocentowane, a oprocentowanie depozytów złożonych na okresy dłuższe nie mogło przekraczać górnej granicy ustalanej przez System Rezerwy Federalnej. Ważnym czynnikiem sprzyjającym powstaniu tego rynku była również decyzja rządu Wielkiej Brytanii, który z powodu spekulacyjnych operacji na funcie brytyjskim, w okresie kryzysu sueskiego w 1956 roku, zakazał udzielania kredytów w tej walucie na finansowanie handlu zagranicznego. W rezultacie tego banki brytyjskie zaczęły udzielać kredytów w dolarach, zgłaszając tym samym większy popyt na tę walutę, co z kolei przyczyniło się do wzrostu lokat dolarowych w Londynie. Swój udział w rozwoju rynku eurowalutowego miały także kraje "bloku wschodniego", które ze względów ideologicznych i w obawie przed zamrożeniem swoich aktywów dolarowych po wybuchu wojny w Korei zaczęły przenosić je do Londynu i do innych ośrodków europejskich. Na rozwój międzynarodowego tynku pieniężnego wpłynęło również umocnienie gospodarcze krajów Europy Zachodniej po drugiej wojnie światowej, co doprowadziło do przywrócenia wymienialności zewnętrznej ich walut. Także rosnące wpływy dolarowe krajów naftowych z tytułu eksportu ropy naftowej lokowane były w znacznej części na rynku euro pieniądza, co spowodowało szybszy rozwój tegoż rynku. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Duwendag D., Ketterer K., Kosters W., Pohl R., Simmert D., Teoria pieniądza i polityka pieniężna, Poltext, Warszawa 1996, s. 108.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu