BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cierniak-Emerych Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Partycypacja pracownicza w procesie transferu wiedzy w przedsiębiorstwie
Employee Participation in the Process of Knowledge Transfer in a Company
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 340, s. 627-636, bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wiodące orientacje
Słowa kluczowe
Wiedza, Partycypacja pracowników w zarządzaniu, Transfer wiedzy
Knowledge, Personnel participation in management, Knowledge transfer
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania stało się podjęcie próby ukazania związków zachodzących między zagadnieniem transferu wiedzy a urzeczywistnianiem założeń partycypacji pracowniczej. Uwagę skoncentrowano przy tym w szczególności na prezentacji przejawów uczestnictwa pracowników w procesach decyzyjnych sprzyjających transferowi wiedzy w przedsiębiorstwie. Odniesiono się również do problemów ujawniających się w związku ze stosowaniem określonych odmian partycypacji w przedsiębiorstwach. Prezentując tak ujęte rozważania, nawiązano także do wyników badań empirycznych, dotyczących identyfikacji przejawów partycypacji.(abstrakt oryginalny)

This paper presents correlations between knowledge transfer process and the practical realization of employee participation principles. The main emphasis is put on the presentation of actual manifestations of employee participation in decision-making processes involving transfer of knowledge in companies. Problems and obstacles are discussed, as related to particular forms of employee participation used by companies. Observations and conclusions presented herein are based on the results of an empirical study on the identification of employee participation practices in companies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Branen K.C., Hranac J.A., Quality control circles for small business, "Journal of Small Business Management" 1983, 1/83.
 2. Cierniak-Emerych A., Uczestnictwo pracobiorców w gospodarowaniu potencjałem pracy przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 3. Danecki W., Podmiotowe uczestnictwo w zarządzaniu, Ursa Consulting, Olsztyn 1998.
 4. Graham H.T., Bennett R., Human Resources Management, Pitman Publishing, Pearson Professional Limited, London 1998.
 5. Grudzewski G., Hejduk I., Kreowanie systemów zarządzania wiedzą podstawą do osiągania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, red. W. Grudzewski, I. Hejduk, Difin, Warszawa 2002.
 6. Katzenbach J.R., Smith D.K., Siła zespołów. Wpływ pracy zespołowej na efektywność organizacji, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 7. Masaaki I., Gemba kaizen. Zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania, Wyd. MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2006.
 8. Mendel T., Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2001.
 9. Morawski M., Zarządzanie pracownikami wiedzy - dylematy i perspektywy, [w:] Organizacje przyszłości. Szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej, red. L. Zbiegień-Maciąg, W. Pawnik, Wyd. Poldex, Kraków 2003.
 10. Morawski M., Zarządzanie wiedzą. Organizacja - system - pracownik, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 11. Nowosielski S. (red.), Procesy i projekty logistyczne, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 12. Rudolf S. (red.), Perspektywy rozwoju partycypacji pracowniczej w Polsce w warunkach Unii Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 13. Rudolf S., Skorupińska K., Bezpośrednie formy partycypacji pracowniczej. Polska na tle starych krajów Unii Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 14. Szałkowski A. (red.), Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
 15. Tabaszewska E., Wprowadzenie i funkcjonowanie systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 16. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu i przeprowadzaniu z pracownikami konsultacji, DzU nr 79, poz. 550 ze zm.
 17. Weiss D., La démocratie industrielle: cogestion ou contrôle ouvriere?, Editions d'Organisation, Paris 1978.
 18. Woźniakowski A., Partycypacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi a innowacyjność, [w:] Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji, red. S. Borkowska, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 19. Zimniewicz K., Techniki zarządzania, PWE, Warszawa 1991.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.340.56
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu