BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowacka-Bandosz Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rola Polski w zaspokajaniu popytu importowego na usługi informatyczne i informacyjne Unii Europejskiej
The Role of Poland in Eu's Import Demand for Information and Computer Services
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 35 T.1, s. 247-262, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy współczesnej ekonomii
Słowa kluczowe
Handel usługami, Handel międzynarodowy, Eksport usług, Informatyka, Konkurencyjność międzynarodowa
Services trade, International trade, Exports of services, Information science, International competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja roli Polski w zaspokajaniu popytu importowego na usługi informatyczne i informacyjne Unii Europejskiej. W części pierwszej opracowania przedstawiono zapotrzebowanie importowe tego ugrupowania integracyjnego na usługi informatyczne i informacyjne, a następnie skalę jego pokrycia przez wewnątrzwspólnotowy handel, w tym udział krajów Europy Środkowej i Wschodniej, a zwłaszcza Polski w wydatkach UE. W drugiej części zbadano międzynarodową konkurencyjność naszych usług informatycznych i informacyjnych na tle pozostałych eksporterów z krajów członkowskich oraz możliwości poprawy pozycji Polski na rynku UE. (abstrakt oryginalny)

This article aims to identify the role of Poland in meeting import demand for information and computer services of EU 27. The first part presents the development of information and computer services imports and the degree of its coverage by intra-EU flows, including the role of Central and Eastern Europe and especially Poland. The second part researches international competitiveness of our information and computer services against other exporters from member states and the possibility of improving Poland's position on the EU market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Any Progress In Reducing EU Asymmetries?, Eurostat Balance of Payments Working Group nr BP/12/05 z 20.03.2012.
 2. Balance of Payments Manual (the fifth edition), International Monetary Fund, Washington 1993.
 3. Barry F., Welsum D. van, Services FDI and Offshoring into Ireland, Organisation for Economic Co-operation and Development, June 2005.
 4. Computer Skills in the EU27 in Figures, "Eurostat Newsrelease" nr STAT/12/47 z 26.03.2012.
 5. EU Direct Investment Positions, Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu (11.10.2013).
 6. Informatyka najszybciej rozwijającym się kierunkiem studiów, notatka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, listopad 2012.
 7. International Trade in Services, Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu (31.10.2013, 4.11.2013, 12.11.2013).
 8. International Trade Statistics 2012, World Trade Organization, Geneva 2012.
 9. Labour Costs Annual Data, Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu (4.11.2013).
 10. Manual on Statistics of International Trade in Services, European Commission-International Monetary Fund-Organisation for Economic Co-operation and Development-United Nations-United Nations Conference on Trade and Development-World Trade Organization, Geneva-Luxemburg-New York-Paris-Washington D.C. 2002.
 11. Mongiało D., Specjalizacja eksportowa krajów UE w międzynarodowym handlu usługami, "Studia Europejskie" 2007, nr 3.
 12. OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2013, OECD Publishing, Organisation for Economic Co-operation and Development, October 2013.
 13. Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2012, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych, Warszawa 2012.
 14. Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2013, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych, Warszawa 2013.
 15. Usługi w gospodarce rynkowej, red. I. Rudawska, PWE, Warszawa 2009.
 16. Value, Shares and Growth of Services Exports and Imports by Service-category, http://unctad. org/en/Pages/Statistics.aspx (31.10.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu