BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siedlikowski Roman (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rynek pracy w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej
Labour Market in Poland After Accession to European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 35 T.1, s. 263-278, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy współczesnej ekonomii
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza Polski z UE, Zatrudnienie, Siła robocza, Bezrobocie, Dotacje, Rynek pracy
Poland's economic integration with the EU, Employment, Labour force, Unemployment, Grants, Labour market
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem pracy jest przeprowadzenie analizy wpływu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na krajowy rynek prac z uwzględnieniem środków finansowych wydatkowanych w ramach funduszy strukturalnych na walkę z bezrobociem oraz aktywizację zawodową. W artykule zbadano poziom bezrobocia w latach 2004-2012 (dla celów porównawczych i analitycznych w wybranych obszarach okres ten został wydłużony lub skrócony z uwagi na brak odpowiednich danych statystycznych) oraz poziom nakładów, jakie w ramach funduszy strukturalnych zostały wydatkowane na działania skierowane do osób bezrobotnych. Analiza dostępnych danych nie wykazała istotnych zależności pomiędzy wielkością kwot przeznaczonych z funduszy strukturalnych UE na działania wspierające rynek pracy a na przykład poziomem bezrobocia czy też ilością osób prowadzących własną działalność gospodarczą. (abstrakt oryginalny)

The present paper is aimed at analysing the impact of Polish accession to the European Union on the domestic labour market. For this purpose verification of the expenses level within structural funds against unemployment and professional activation, as well as its influence on such rates as unemployment level or number of people who run own business has been conducted. The research covered the years 2004-2012, this period was divided into two sub-periods which coincide with the planning of expenses within structural funds. The analysis of available data indicated no significant correlation between dimension of amounts allocated from EU structural funds for actions to support labour market and the level of unemployment for instance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czarniewski S., Główne przyczyny bezrobocia w Polsce w okresie transformacji gospodarczej, www.soc.ols.vectramet.pl (27.02.2013).
  2. Roczniki Statystyczne Rzeczypospolitej Polskiej za lata 1990-2011.
  3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich na lata 2004-2006, DzU, nr 166, poz. 1743.
  4. www.efs.gov.pl (12.08.2013).
  5. www.mrr.gov.pl (12.08.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu