BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szamrej-Baran Izabela (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ubodzy pracujący w Polsce na tle Unii Europejskiej
Working Poor In Poland Compared To European Union Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 35 T.1, s. 291-304, rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy współczesnej ekonomii
Słowa kluczowe
Ubóstwo, Gospodarstwa domowe, Ekonomika gospodarstwa domowego
Poverty, Households, Household economics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto problematykę ubogich pracujących, czyli tych osób, które pomimo posiadania pracy pozostają biedne. Skoncentrowano się na analizie ich cech społeczno-demograficznych oraz scharakteryzowano statystycznie ich gospodarstwa domowe. (abstrakt oryginalny)

The paper addresses some problems of working poor, i.e. persons, who are poor despite of being employed. The author's efforts concentrated on analysing social and demographic characteristics of those persons as well as on statistical description of their households. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A profile of Working Poor, Bureau of Labour Statistics 2010, www.bls.gov/cps/ cpswp2010.pdf (24.11.2013).
  2. Bukowski M., Magda I., Zatrudnienie w Polsce. Ubóstwo a praca, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.
  3. http://praca.wp.pl/title,Dwa-miliony-pracownikow-w-Polsce-zyje-w-biedzie,wid,15135783, wiadomosc.html (28.11.2013).
  4. Kuźmicz E., Bieda pracujących, czyli working poor po polsku, w: Oblicza biedy we współczesnej Polsce, red. M. Popow, P. Kowzan, M. Zielińska, M. Prusinowska, M. Chruściel, DKN "Na Styku", Gdańsk 2011.
  5. Muster R., Pracujący biedni na współczesnym rynku pracy - problemy definicyjne i próba analizy zjawiska, "Humanizacja Pracy" 2011, nr 5.
  6. Pracujący biedni. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2008, www.cbos.pl/SPISKOM. POL/2008/K_182_08.PDF (27.11.2013).
  7. Pracujący ubodzy w Unii Europejskiej, Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2004/107/pl/1/ef04107pl.pdf (28.11.2013).
  8. Pracujący ubodzy w Unii Europejskiej, Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2004/107/pl/1/ef04107pl.pdf (28.11.2013).
  9. Wójcik-Żołądek M., Bieda pracujących. Zjawisko working poor w Polsce, "Studia BAS" 2013, nr 4(36), http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/0/97CFF3C3EB89A1FCC1257C47 0045B2EC/$File/Wojcik-Zoladek.pdf (26.11.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu