BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ławrynowicz Maciej
Tytuł
Działalność Narodowego Banku Polski na rynku pieniężnym w latach 1996 - I poł. 1998
Źródło
Debiuty Ekonomiczne. Rynek pieniężny i kapitałowy, 1999, s. 94-118
Słowa kluczowe
Płynność finansowa, Banki komercyjne, Rynek pieniężny, Sektor bankowy, Banki, Polityka pieniężna
Financial liquidity, Commercial banks, Money market, Banking sector, Banks, Monetary policy
Firma/Organizacja
Narodowy Bank Polski (NBP)
National Bank of Poland
Abstrakt
Rynek pieniężny jest jedynym miejscem, gdzie bank centralny bezpośrednio realizować może politykę pieniężną. Jest również priorytetowym obszarem działalności banku komercyjnego, jak i całego sektora finansowego. Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie kluczowych czynników wpływających na płynność banku komercyjnego w okresie od 1996 do połowy 1998 roku. Zawarta w opracowaniu próba analizy ograniczona została jedynie do obustronnego oddziaływania banków komercyjnych i banku centralnego, czyli do międzybankowego rynku pieniężnego waluty krajowej (pominięty został również rynek walutowy). (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Drabowski E., Stabilizacja pieniądza, PWE, Warszawa 1991.
 2. Szpunar P., Pieniądz rezerwowy jako cel operacyjny polityki pieniężnej, w: Bank i Kredyt nr 9/1997.
 3. Szpunar P., Cele pośrednie a skuteczność polityki pieniężnej, w: Bank i Kredyt nr 1-2/1998.
 4. Kokoszczyński R., Stopyra J., Dylematy wyboru celów pośrednich i operacyjnych w polityce pieniężnej Narodowego Banku Polskiego, w: Bank i Kredyt nr 6/1996.
 5. Osiński J., Stopyra J., Płynność sektora bankowego a regulacja podaży pieniądza; w Bank i Kredyt, nr 5-6/1993.
 6. Sławiński A., Osiński J., Operacje otwartego rynku banku centralnego; Fundacja Edukacji i Badań Naukowych, Warszawa 1995.
 7. Baka W., Bankowość centralna, funkcje, metody, organizacja, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1998.
 8. Diedrichkeit R., Rynek pieniądza i papierów wartościowych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1993.
 9. Duwendag D., Teoria pieniądz i polityka pieniężna, Poltext, Warszawa 1995.
 10. Fedorowicz Z., Polityka pieniężna, Poltext, Warszawa 1994.
 11. Jaworski W. L., Kosiński B., Krzyżkiewicz B., Banki, Poltext, Warszawa 1997.
 12. Pietrzak B., Polański Z., System finansowy w Polsce lata dziewięćdziesiąte, PWN, Warszawa 1998.
 13. Kaźmierczak A., Pieniądz i bank w kapitalizmie, PWN, Warszawa 1997.
 14. Uyemura D. G., Deventer D. R., Zarządzanie ryzykiem finansowym w bankach, PWE, Warszawa 1997.
 15. Rose P. S., Zarządzanie bankiem komercyjnym, Związek Banków Polskich, Warszawa 1997.
 16. Fedorowicz Z., Funkcje i zadania bankowości w procesie przebudowy systemu gospodarczego, Monografie i opracowania, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH, Warszawa 1992.
 17. Kasprzak R., Rynek pieniężny w działalności banków, w Współczesny bank, pod redakcją W. L. Jaworski, Poltext, Warszawa 1998.
 18. Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 1996 roku, Warszawa 1997.
 19. Zarządzenie Nr 9/94 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 sierpnia 1994 w sprawie rezerwy obowiązkowej banków.
 20. Sławiński A., Pod stopniałą górą, w Gazeta Bankowa nr 2/1998.
 21. Operacje otwartego rynku w drugim półroczu 1997 roku, w Analizy nr 2/1998.
 22. Fedorowicz Z., Rynek pieniądza i rynek kapitału, Poltext 1997.
 23. Uchwała nr 3/98, Rady Polityki Pieniężnej z 25 lutego 1998, Dz. Urz. NBP nr 2 poz. 4.
 24. Szpunar P., Depozyty ludności w NBP, w Bank i Kredyt, nr 3/1998.
 25. Założenia polityki pieniężnej, NBP, Warszawa 1997
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu