BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skowron-Grabowska Beata (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Strategiczne uwarunkowania zrównoważonego transportu przedsiębiorstw
Strategic Determinants of Sustainable Enterprises' Transport
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2014, nr 3, s. 24-32, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony transportu, Usługi transportowe, Jakość usług transportowych, Efektywność transportu, Przewaga konkurencyjna, Zarządzanie strategiczne, Polityka transportowa
Sustainable development of transport, Transport services, Quality of transport services, Transport efficiency, Competitive advantage, Strategic management, Transport policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono znaczenie zrównoważonego transportu w nowoczesnej gospodarce, opartej na zrównoważonym rozwoju. W tej kwestii niezwykle istotna jest koncepcja strategii, obejmująca zasady, parametry, czynniki, które pozwolą na zyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku w sferze usług transportowych. Formułowanie i wdrażanie polityki strategicznej w przedsiębiorstwach jest procesem długotrwałym, a o sukcesie decyduje doskonale przygotowana kadra menedżerska, rozumiejąca mechanizmy obecnego rynku i potrafiąca wybiegać w przyszłość. Problemami transportu, a zwłaszcza zrównoważonego transportu jest od lat zainteresowana Unia Europejska, lecz problem ochrony środowiska przez ten sektor gospodarki powinien być bliski zarówno przewoźnikom, jak i klientom na całym świecie. Celem artykułu jest podkreślenie idei zrównoważonego transportu, mając przede wszystkim na uwadze czystość środowiska naturalnego naszej planety dziś i w przyszłości.(abstrakt oryginalny)

In the paper author introduced meaning of sustainable transport in modern economy based on sustainable development. In this issue the most important is strategy concept including rules, parameters and factors, which allow to achieve competitive advantage on transport service market. Formulating and introducing strategic policy in enterprises is a long-term process and it can be successful only when very-well qualified management staff understands mechanisms of the market as well as can predict future. The European Union is interested in transport problems and especially in sustainable transport for many years. Transport companies as well as their customers all around the world should consider environment protection issues during decision making process. The purpose of the paper is to underline the idea of sustainable transport, due to the fact of clean environment of our planet at present and in the future.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J., Nitkiewicz T. (2007). Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 2. Grabowska I. (2004). Zasady tworzenia zrównoważonej polityki transportowej - wybrane aspekty. Gospodarka Materiałowa i Logistyka (7), 11-15.
 3. Hamel G., Breen B. (2007). The Future of Management. Boston Massachusetts: Harvard Business School Press.
 4. Holter A.R., Grant D.B., Ritchie J., Shaw N. (2008). A framework for purchasing transport services in small and medium size enterprises. International Journal of Physical Distribution &Logistics Management, 38 (1), 21-38.
 5. Kaplan R.S., Norton D.P. (2008). The Execution Premium, Linking Strategy to Operations for Competitive Advantage. Boston Massachusetts: Harvard Business School Press.
 6. Komisja Europejska: Biała Księga: Plan Utworzenia Jednolitego Europejskiego Obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. KOM (2011) 144 wersja ostateczna, Bruksela 28.03.2011.
 7. Komisja Wspólnot Europejskich: Komunikat Komisji Zrównoważona Europa dla Lepszego Świata: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej (Propozycja Komisji dla Rady Europejskiej w Goeteborgu). COM (2001) 264 final, Bruksela, 15.05.2001.
 8. Kozłowski S. (2005). Przyszłość ekorozwoju. Lublin: Wyd. KUL.
 9. Kuraś P. (2013). Genesis and basic assumptions of the resource - based view in strategic management of an enterprise. W: I. Otola (red.), Determinants of modern management concepts in the enterprises (81-92). Ostrawa: Wyd. VSB.
 10. Nowak S., Ostańska A., Halemba P., Franczak A. (2012). Kreowanie zrównoważonego transportu w regionach turystycznych. Logistyka, (3), 1705-1710.
 11. Pawłowska B. (2010). Analiza efektywności procesu równoważenia rozwoju transportu, Logitrans - VII Konferencja Naukowo-Techniczna Logistyka. Systemy Transportowe. Bezpieczeństwo w Transporcie. Logistyka, (2), 1236-1246.
 12. Przybyłowski A. (2011). Przesłanki rozwoju transportu zrównoważonego na przykładzie województwa śląskiego. W: J. Witkowski, U. Bąkowska-Morawska (red.), Strategie i logistyka w sektorze usług. Strategie na rynku TSL (82-95). Wrocław: Prace Naukowe nr 235. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 13. Rutkowski K. (2011). Wpływ megatrendów na zarządzanie łańcuchem dostaw - przykład PeakOil. W: J. Witkowski, A. Baraniecka (red.), Strategie i logistyka w sektorze usług, Logistyka w nietypowych zastosowaniach (96-100). Wrocław: Prace Naukowe nr 234. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 14. Rydzkowski W. (2010) Transport w procesie gospodarowania. W: W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król (red.), Transport. Problemy transportu w rozszerzonej UE (1-3). Warszawa: WN PWN.
 15. Sitko-Lutek A. (2013). Kształtowanie kompetencji menedżerskich i kultury organizacyjnej w gospodarce sieciowej. W: A. Karbownik (red.), Paradygmat sieciowy, wyzwania dla teorii i praktyk zarządzania (174-187). Gliwice: Wyd. Politechniki Śląskiej.
 16. Szałucki K. (2010). Podstawy wiedzy o przedsiębiorstwach transportowych. W: W. Rydzkowski i K. Wojewódzka-Król (red.), Transport. Problemy transportu w rozszerzonej Unii (340-345). Warszawa: WN PWN.
 17. Szewczuk A. (2010). Strategiczne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem transportowym. W: W. Rydzkowski i K. Wojewódzka-Król (red.), Transport. Problemy transportu w rozszerzonej Unii (361-367). Warszawa: WN PWN.
 18. Twaróg J. (2003). Koszty logistyki przedsiębiorstw. Poznań: Biblioteka Logistyka.
 19. http://ec.europa.eu/transport/strategies/2008). 02.09.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu