BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szołtysek Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Przesłanki i założenia koncepcji logistyki społecznej
The Conditions and the Concept of Social Logistics
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2014, nr 2, s. 2-7, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka, Paradygmaty zarządzania, Sektor publiczny, Logistyka społeczna
Logistics, Management paradigms, Public sector, Social logistic
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja przesłanek i założeń koncepcji logistyki społecznej, wyodrębnionej jako nowy obszar zastosowania teorii logistyki do rozwiązywania istotnych społecznie problemów. U ich podłoża leżą przepływy materialne i informacyjne. Rozważania prezentowane są wokół paradygmatu logistyki, wskazując ponadto na obszary stosowania logistyki w działaniach militarnych i gospodarczych.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is a presentation of the conditions and the concept of social logistics, separated as a new field of application of the theory of logistics - to solve important social problems that lie at the root of the material and information flows. Author considerations prowling around the logistics paradigm. It also refers to the areas of application of logistics in military and economic activities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abt, S. (2001). Logistyka w teorii i praktyce. Poznań: Akademia Ekonomiczna.
 2. Amsterdamski, S. (1985). Posłowie do: S.T. Kuhn, Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych. Warszawa: PIW.
 3. Deragon, J. Social Logistisc and Productivity. Conversational Currency. The New Paradigm.
 4. Harsanyi, J.C. (1977). Rational Behaviour and Bargaining Eąuilibrium in Games and Social Situations. Cambridge University Press.
 5. Kołodziejczyk P., Szołtysek J. (2009). Epistemologia logistyki społecznej. Przegląd organizacji, (4).
 6. Kotarbiński, T. (1965). Traktat o dobrej robocie (wyd. 3). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 7. Krzyżanowski, L. (1985). Podstawy nauki zarządzania. Warszawa: PWN.
 8. Lewicka, M. (1993). Aktor czy obserwator. Psychologiczne mechanizmy odchyleń od racjonalności w myśleniu potocznym. Warszawa-Olsztyn: Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
 9. Lewicka, M. (2001). Czy jesteśmy racjonalni. W: M. Kofta, T. Szustrowa (red.) Złudzenia, które pozwalają żyć. Warszawa: PWN.
 10. Szapiro, T. (1993). Co decyduje o decyzji. Warszawa: PWN.
 11. Szołtysek, J. (2012). Dostępność jako uniwersalna determinanta działań logistycznych realizowanych w sieciach. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (6), 28-32.
 12. Sołtysik, M. (2003). Zarządzanie logistyczne (wyd. 3 zmienione i rozszerzone). Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego.
 13. Szołtysek, J. (2012a). Logistyka i inne koncepcje zarządzania w naukach ekonomicznych. W: S. Kauf (red.). Logistyka i inne koncepcje zarządzania w naukach ekonomicznych. Opole: Uniwersytet Opolski.
 14. Teuro, T. (1988). Planning of Social Logistics. Bulletin of the System Science Institute, Waseda University.
 15. Tenhunen, S. (2008). Mobile Technology in Yillage: ICTs, Culture, and Social Logistics in India. Journal of the Royal Anthropological Institut.
 16. Twaróg, S. (2012). Logistyczne aspekty zarządzania łańcuchami dostaw krwi w Polsce. Niepublikowana rozprawa doktorska. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny.
 17. Twaróg, S., Szołtysek, J., Otręba, R. (2012). Shaping alumni's sensitivity to issue of social logistics, Management Knowledge and Learning. International Conference: MakeLearn 2012, Celje.
 18. Wei, L., Zhenggang, H., Jin, Z. (2009). Correlation Analysis of Social Logistics Demand and Economic Activities. International Conference of Transportation Engineering 2009 (T. II). ASCE.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu