BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Glińska-Neweś Aldona (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Rola kapitału społecznego organizacji w kształtowaniu jej kapitału intelektualnego
The Role of Social Capital in Shaping the Organisation's Intellectual Capital
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 340, s. 665-674, tab., bibliogr. 22 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wiodące orientacje
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny, Stosunki międzyludzkie, Pracownicy w organizacji, Organizacja, Kapitał intelektualny, Zarządzanie wiedzą
Social capital, Interpersonal relationship, Employees in the organization, Organisation, Intellectual capital, Knowledge management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie zależności, jakie występują pomiędzy kapitałem intelektualnym, wiedzą a kapitałem społecznym w organizacji. Zgodnie z główną tezą opracowania, kapitał społeczny organizacji jest istotnym czynnikiem wzmacniającym efektywność kształtowania kapitału intelektualnego i zarządzania wiedzą. Jednocześnie oba kapitały posiadają wiele wspólnych elementów, a ich zależności przyczynowo-skutkowe mają w rzeczywistości charakter spirali wzajemnych oddziaływań. Podstawą rozważań są wyniki badania empirycznego zrealizowanego w ramach rozwijania pozytywnej teorii zarządzania.(abstrakt oryginalny)

This article is aimed to present relations among the intellectual capital, knowledge and social capital in the organisation. The main thesis of the article is that the social capital in the organisation stimulates effectiveness of both the intellectual capital creation and knowledge management. At the same time both capitals contain many common elements and their cause-and-effect relationships are of a spiral nature. The discussion is based on the results of an empirical study realized within the development of the positive theory of management.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barney J.B., Firm resources and sustained competitive advantage, "Journal of Management" 1991, vol. 12.
 2. Coleman J., Foundations of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge 1990.
 3. Davenport T.H., Prusak L., Working Knowledge. How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, 2000.
 4. Fredrickson B.L., Positive Emotions and Upward Spirals in Organizations, [w:] Positive Organizational Scholarship: Foundations of a New Discipline, red. K.S. Cameron, J.E. Dutton, R.E. Quinn, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 2003.
 5. Glińska-Neweś A., Pozytywny Potencjał Organizacji jako prorozwojowa architektura zasobów przedsiębiorstwa, [w:] Pozytywny Potencjał Organizacji. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, red. M.J. Stankiewicz, "Dom Organizatora" TNOiK, Toruń 2010.
 6. Jarugowa A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2002.
 7. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 8. Mika B., Sieć zaufania. Jak dzięki zaufaniu niektórzy internetowi kupcy zarabiają więcej od konkurencji, Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2009.
 9. Nahapiet J., Ghoshal S., Social Capital, Intellectual Capital and the Organizational Advantage, "Academy of Management Review" 1998, 23(2).
 10. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
 11. Oyster C., Grupy, Zysk i S-ka, Poznań 2002.
 12. Peteraf M.A., The cornerstone of competitive advantage: A resource-based view, "Strategic Management Journal" 1993, vol. 14.
 13. Peterson Ch.M., M. Seligman, Positive Organizational Studies: Lessons from Positive Psychology, [w:] Positive Organizational Scholarship: Foundations of a New Discipline, red. K.S. Cameron, J.E. Dutton, R.E. Quinn, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 2003.
 14. Pfeffer J., Sutton R.I., Wiedza a działanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 15. Positive Organizational Scholarship: Foundations of a New Discipline, red. K.S. Cameron, J.E. Dutton, R.E. Quinn, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 2003.
 16. Pozytywny Potencjał Organizacji. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, red. M.J. Stankiewicz, "Dom Organizatora" TNOiK, Toruń 2010.
 17. Prahalad C.K., Hamel G., The core competence of the corporation, "Harvard Business Review" 1990, 68(3).
 18. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 19. Putnam R., Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1995.
 20. Roberts L.M., From Proving to Becoming: How Positive Relationships Create a Context for Self-Discovery and Self-Actualization, [w:] Exploring Positive Relationships at Work: Building a Theoretical and Research Foundation, red. J.E. Dutton, B.R. Ragins, Laurence Erlbaum Associates, Mahwah 2007.
 21. Subramanian M., Youndt M.A., The Influence of Intellectual Capital on the Types of Innovative Capabilities, "Academy of Management Journal" 2005, 48 (3).
 22. Tabaszewska E., Wprowadzanie i funkcjonowanie systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.340.59
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu