BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbaniak Maciej (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Programy rozwoju dostawców
Supplier Development Programs
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2014, nr 2, s. 31-36, rys., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Relacje dostawca-odbiorca, Zarządzanie łańcuchem dostaw
Supplier-recipient relations, Supply Chain Management (SCM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie założeń wdrażania programów rozwoju dostawców. Dla wielu przedsiębiorstw, a zwłaszcza dla koncernów międzynarodowych kształtowanie partnerskich relacji z dostawcami stanowi bardzo ważny element wzajemnego budowania przewagi konkurencyjnej opartej na zasadach win-win. Budowanie tych więzi ma istotny wpływ na doskonalenie jakości technicznej produktów, podwyższanie sprawności organizacyjnej procesów oraz obniżanie kosztów. Fakt ten szczególnie dostrzega wiele międzynarodowych koncernów będących producentami dóbr finalnych (ang. Original Equipments Manufacturers - OEM), które prowadząc ogólnoświatową ekspansję oferują swoim lokalnym partnerom programy rozwoju dostawców wpływając poprzez transfer wiedzy na wzrost ich potencjału.(abstrakt oryginalny)

The objective of this paper is to present the assumptions and conditions of the implementation of development programs for suppliers. For many companies, especially for multinationals forming partnerships with suppliers is a very important element of mutual building a competitive advantage based on the principle of win-win. The implementation of these programs have been initiated by car manufacturers in order to improve the quality of technical and organizational capabilities of suppliers and lowering costs. Currently, more and more international OEM conducting the global expansion developed such programs to support local suppliers, evolving their capabilities through transfer of knowledge.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aberdeen Group. (2013). Supplier Development Programs: Improving Quality through Collaboration. Boston: Aberdeen Group.
 2. Ahmed, M., Hendry, L. (2012). Supplier development literature review and key future research areas. International Journal of Engineering and Technology lnnovation, 2(4), 293-303.
 3. Alcan Inc. (2006). Alcan Sustainability Report. Montreal: Alcan Inc.
 4. Arroyo-López, P., Holmen, E., de Boer, L. (2012). How do supplier development programs affect suppliers?: Insights for suppliers, buyers and governments from an empirical study in Mexico. Business Process Management Journal, 75(4), 680-707.
 5. Azegedan, A. (2011). Benefiting from supplier operational innovativeness: the influence of supplier evaluations and absorptive capacity. Journal of Supply Chain Management, 47(2), 49-64.
 6. Chavhan, R., Mahajan, S.K., Sarang, J. (2012). Supplier development: theories and practices. Journal of Mechanical and Cml Engineering, 3(3), 37-51.
 7. Ciesielski, M. (red.). (2009). Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw. Warszawa: PWE.
 8. Dudzik, T.M. (2011). Kryteria wyboru dostawców na rynkach zagranicznych - wyniki badań. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (12), 2-7.
 9. Fu, X., Zhu, Q., Sarkis, J. (2012). Evaluating green supplier development programs at a telecommunications systems provider. International Journal of Production Economics, 140(1), 357-367.
 10. Handfield, R.B., Krause, D.R., Scannell, Th. V., Monczka, R.M. (2000). Avoid the Pitfalls in Supplier Development. Sloan Management Review, 41(2), 37-49.
 11. Handfield, R.B. (2006). Supply Market Intelligence: A Managerial Handbook for Building Sourcing Strategies. New York: Auerbach Publication-Taylor &Francis Group.
 12. Krause, D.R., Handfield, R.B., Tyler, B.B. (2007). The relationships between supplier development, commitment, social Capital accumulation and performance improvement. Journal of Operations Management, 25(2), 528-545.
 13. Lu, R.X.A., Lee, P.K.C, Cheng, T.C.E. (2012). Socially responsible supplier development: Construct development and measurement validation. International Journal of Production Economics, 140(10), 160-167.
 14. Marksberry, Ph. (2012). Investigating "The Way" for Toyota suppliers- A quantitative outlook on Toyota's replicating efforts for supplier development. Benchmarking: An International Journal, 19(2), 277-279.
 15. Mazda Motor Corporation. (2008). Mazda Social & Environmental Report. Hiroshima: Mazda Motor Corporation.
 16. Mishra, R., Patel, G. (2010). Supplier development strategies: a data envelopment analysis approach. Business Intelligence Journal, 5(1), 99-110.
 17. Mcmczka, R.M., Handfield, R.B., Giunipero, L., Patterson, J.L., Watters, D. (2009). Purchasing and Supply Chain Management. Andover: South-Western Cengage Learning EMEA.
 18. Nagati, H., Rebolled, C. (2013). Supplier development efforts: The suppliers' point of view, Industrial Marketing Management, 43(2), 180-188.
 19. Omurca, S.I. (2013). An intelligent supplier evaluation, selection and development. Applied Soft Computing, i3(l), 690-697.
 20. Praxmarer-Carus, S., Sucky, E., Durst, S.M. (2013). Developing between the perceived shares of costs and earning in supplier development programs and supplier satisfaction. Industrial Marketing Management, 42(2), 202-210.
 21. Sánchez-Rodríguez, C. (2009). Effect of strategic purchasing on supplier development and performance: a structural model. Journal of Business & Industrial Marketing, 24(3/4), 161-172.
 22. Siemens AG. (2007). Siemens Corporate Responsibility Report. Munich: Siemens AG.
 23. Urbaniak, M. (2009). Źródła informacji na temat dostawców i oferowanej przez nich jakości. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (8), 12-15.
 24. http://www.asus.com/About_ASUS/GreenASUS. (5.10.2013).
 25. http://www.medtronic.com (5.10.2013) Supplier Quality and Excellence Manuał Medtronic-Creating a predictable supply through unwavering commitment to ąuality.
 26. http://www.purchasing.bosch.com .(5.10.2013). The procurement partnership Cooperation with our suppliers, Bosch.
 27. http://www.supplier.intel.com/dobusiness/quality. (5.10.2013). Intel Supplier Continuous Quality Improvement SCQI Handbook.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu