BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Parysek Jerzy J. (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland), Mierzejewska Lidia (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
Tytuł
Income and Expenditure of the Polish Population in 2006 (an Analysis of Regional Diversification)
Źródło
Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 2010, No. 13, s. 89-102, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Województwo, Ludność, Konsumpcja, Struktura konsumpcji
Voivodship, Population, Consumption, Structure of consumption
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Changes in the political system after 1989 have led to the opening up of new areas of study in many fields of research, including socio - economic geography. One such example, undoubtedly, is the regional diversification of income and expenditure of the population, which was the subject of the ongoing studies, whose selected results are presented in this study. An analysis of the level of income and expenditure of the population was important, as it provided information on: the level of socio-economic development, the standard of living, the level of civilization and culture development, consumption structures, consumption patterns, changes in the structure of demand, etc. Therefore, it was significant for understanding the process of changes which have taken place in Poland. The analysis also provided new generic approaches (problems). This article presents, above all, the research results of the regional diversification of income and expenditure levels as well as the consumption structures of the Polish population in 2006 (in an elementary, complex and synthetic section). A further aim of the research, was to determine statistically significant factors which influence the income and consumption patterns - both factors which had a positive impact (the level of urbanization, the efficiency and productivity of the economy, agricultural produce) and a negative one (unemployment, age structure of the population, population growth and industrial production). This resulted from the conviction that, each description is valuable only if it is supplemented with an explanation of the reasons for such a state of affairs. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chojnicki, Z. and Czyż, T. 1991: Struktura poziomu życia w systemie regionalnym Polski (The structure of the standard of living in Poland's regional system - in Polish). In Biuletyn KPZK PAN, Z. 153, pp. 7-46.
  2. Frąckiewicz, L. and Zrałek, M. 2007: Regionalne zróżnicowania jakości życia (Regional variation of the quality of life - in Polish). In Zrównoważony rozwój społeczno- -gospodarczy. Czynniki kształtujące rozwój regionu (Sustainable socio-economic development. Factors affecting the development of a region - in Polish), Opole: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego i Śląskiego Instytutu Naukowego.
  3. Hodoly, A. 1975: Spożycie i formy jego realizacji w rozwoju gospodarki społeczeństwa socjalistycznego (Consumption and the ways of implementing it, in the form of economic development of a socialist society - in Polish), Warsaw: IHW Library, p. 118.
  4. Mierzejewska, L. 2004: Obszary wiejskie w rozwoju zrównoważonym Polski - aspekty społeczne (Rural areas in the sustainable development of Poland - social aspects - in Polish). In Parysek, J. editor, Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989-2002 (Regional and local development in Poland in the years 1989-2002 - in Polish), Poznań: Bogucki Wyd. Naukowe, pp. 223-236.
  5. Nijkamp, P. 2008: XXQ Factors For Sustainable Development: A Systems Economic View. In Romanian Journal of Regional Science, Vol. 2, 1, pp. 1-34.
  6. Zabłocki, G. 2002: Rozwój zrównoważony-idee, efekty, kontrowersje - perspektywa socjologiczna (Sustainable development - ideas, effects, controversy - a sociological perspective - in Polish), Toruń: Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  7. Zborowski, A. 2004: Wybrane aspekty badań poziomu i jakości życia w dużym mieście (Selected aspects of research on the level and quality of life in the big city - in Polish). In Jażdżewska, I. editor, Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście (Diversification of living conditions of the urban population - in Polish), XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 19-30.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-4254
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.2478/v10089-010-0007-0
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu