BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniak Leszek (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Dziedzic Sylwia (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Chrzanowski Maciej (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Crowdsourcing narzędziem wzrostu potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw oraz wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu
Crowdsourcing as a Tool to Increase the Innovation Potential of Enterprises and Inclusive Growth
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 337, s. 88-96, tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Badania marketingowe - kontekst funkcjonowania przedsiębiorstw i sieci organizacyjnych
Słowa kluczowe
Crowdsourcing, Współpraca, Innowacje, Przedsiębiorstwo
Crowdsourcing, Cooperation, Innovations, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dzięki dynamicznemu rozwojowi sieci internetowej stare modele ekonomiczne ulegają obecnie całkowitej zmianie. Nowe podejście do innowacji i ich kreacji, nowe metody wytwarzania bogactwa i nowe siły, które radykalnie obniżają koszty współpracy międzyludzkiej, umożliwiają społecznościom skuteczne rozwiązywanie problemów (w tym o charakterze globalnym), podejmowanie wyzwań i realizację przedsięwzięć na niespotykaną skalę. Głównym celem pracy jest podstawowa analiza koncepcji crowdsourcingu, związanych z nią korzyści i zagrożeń - z punktu widzenia m.in. takich sfer, jak B+R+I czy ZZL. Przedstawione zostanie również znaczenie crowdsourcingu w kontekście kierunku rozwoju gospodarek europejskich, a więc dążenie do budowy biogospodarki opartej na inteligentnych specjalizacjach i kreacji ekoinnowacji.(abstrakt oryginalny)

Nowadays, when taking into consideration the dynamic growth of the Internet, old economic models have completely changed. A completely new approach to innovation and its creation, new ways of producing wealth and new forces that dramatically reduce the costs of cooperation among people, enabled communities to solve problems more effectively and in consequence to implement projects at an unprecedented rate. The main aim of this paper is the basic analysis of the concept of crowdsourcing, its benefits and risks from the point of view of, among others, such areas as R&D or HR. The crowdsourcing is also important in the context of the direction of European economies, and so the quest to build the bioeconomy based on smart specialization and the creation of eco-innovation, to fully balanced and sustainable growth.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brabham D., Moving the crowd at iStockphoto: The composition of the crowd and motivations for participation in a crowdsourcing application, ,,First Monday" 2008, 13(6).
 2. Buecheler T., Sieg J., Füchslin R., Pfeifer R., Crowdsourcing, open innovation and collective intelligence in the scientific method: A research agenda and operational framework, [w]: H. Fellerman (ed.), Artificial Life XII. Proceedings of the Twelfth International Conference on the Synthesis and Simulation of Living Systems, Odense, Denmark, 19-23 August 2010.
 3. Dawson R., Bynghall S., Geting resuls from crowds, Adcanced Human Technologies, Sydney, San Francisco 2011.
 4. Dziuba D., Rozwój systemów crowdfundingu - modele, oczekiwania i uwarunkowania, "Problemy Zarządzania" 10, 3 (38), 2012.
 5. Howe J., Crowdsourcing: A definition. Crowdsourcing: Why the power of the crowd is driving the future of business, http://crowdsourcing.typepad.com/cs/2006/06 /crowdsourcing_a.html (10.12.2013).
 6. Kleeman F., Voss G.G., Rieder K., Un(der)paid innovators: The commercial utilization of consumer work through crowdsourcing, ,,Science, Technology and Innovation Studies" 2008, 4(1).
 7. Komisja Europejska, Komunikat Komisji Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf (10.12.2013).
 8. Ling P., An empirical study of social capital in participation in online crowdsourcing, ,,Computer" 2010, 7(9).
 9. Liu E., Porter T., Culture and KM in China, ,,VINE" 2010, 40(3/4).
 10. Qualman E., Socialnomics: How Social Media Transforms the Way We Live and Do Business, Wiley, 2012.
 11. Sloane P., The brave new world of open innovation, ,,Strategic Direction" 2011, 27(5).
 12. Taapscott D., Williams A.D., Wikinomia, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 13. Yang J., Adamic L.A., Ackerman M.S., Crowdsourcing and knowledge sharing: strategic user behaviour on taskcn, [w]: Proceedings of the 9th ACM conference on Electronic commerce, ACM. New York 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu