BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lipowski Marcin (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Mącik Radosław (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Możliwości i ograniczenia wykorzystania rekomendacji aplikacji mobilnych w badaniach marketingowych
Possibilities and Limitations of Mobile Applications' Recommendations Usage in Marketing Research
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 337, s. 97-108, rys., bibliogr. 4 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Badania marketingowe - kontekst funkcjonowania przedsiębiorstw i sieci organizacyjnych
Słowa kluczowe
Eksploracja tekstu, Rekomendacje, Badania marketingowe, Analiza tekstu, Aplikacje mobilne
Text mining, Recommendation, Marketing research, Text analysis, Mobile applications
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono możliwości i ograniczenia wykorzystania rekomendacji aplikacji mobilnych w badaniach marketingowych na przykładzie czterech różnych aplikacji. Możliwości użycia opinii zamieszczonych przez użytkowników w repozytoriach aplikacji takich jak Google Play obejmują m.in.: porównania konkurencyjne, porównania ocen poszczególnych wersji, urządzeń itp. Jako technikę zbierania danych tekstowych do dalszych analiz wykorzystano netnografię. Zebrane rekomendacje zostały przeanalizowane przy użyciu prostych narzędzi analizy tekstu w celu utworzenia chmury słów na podstawie względnej częstotliwości ich występowania, jak również poddane analizom heurystycznym znaczenia wypowiedzi.(abstrakt oryginalny)

The paper presents possibilities and limitations of mobile applications' recommendations usage in marketing research on the example of four different mobile applications. The possibilities of usage of such opinions posted in application repositories such as Google Play include among others: competitive comparisons, comparisons across versions, devices etc. Netnography has been used as a technique to gather text data. Next they have been analyzed using simple text mining tools to create word clouds based on relative frequency of occurrence, as well as analyzed heuristically in terms of opinions meaning.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Badania jakościowe, t. 2, red. D. Jemielniak, WN PWN, Warszawa 2012.
  2. Kozinets R.V., The field behind the screen: Using netnography for marketing research in online communities, "Journal of Marketing Research" 2002, Vol. 39, s. 61-72.
  3. Kozinets R.V., Netnografia. Badania etnograficzne online, WN PWN, Warszawa 2012.
  4. Lin J., Sadeh N., Amini S., Lindqvist J., Hong J. I., Zhang J., Expectation and purpose: understanding users' mental models of mobile app privacy through crowdsourcing, [w:] Proceedings of the 2012 ACM Conference on Ubiquitous Computing, 2012, September, s. 501-510.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu