BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bejm Artur (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Źródła postrzeganego ryzyka a skłonność konsumentów do zakupów on-line w świetle wyników badań własnych
The Sources of Perceived Risk, and the Inclination of Consumers Towards On-Line Purchases - the Results of Own Studies
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 337, s. 120-128, rys., bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Badania marketingowe - kontekst funkcjonowania przedsiębiorstw i sieci organizacyjnych
Słowa kluczowe
Transakcje wirtualne, Segmentacja, Ryzyko
Virtual transaction, Segmentation, Risk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badania obszarów postrzeganego ryzyka związanego z dokonywaniem przez konsumentów transakcji on-line. Objęło ono między innymi ocenę istotności źródeł ryzyka, to jest kolejnych, możliwych do napotkania zagrożeń oraz problemów, oraz weryfikację ich znaczenia w kształtowaniu skłonności do dokonania transakcji przy wykorzystaniu sieci Internet. Potwierdzono także hipotezę zakładającą możliwość segmentacji konsumentów według struktury źródeł postrzeganego ryzyka.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of a study of different categories of risk perceived by the consumers during the online purchase processes. It included the evaluation of the significance of various sources of aforementioned risk, and the estimation of their impact on consumers' tendency towards the on-line shopping. Additionally, a possibility to create a market segmentation based on the structure of the sources mentioned above was assessed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauer R.A., Consumer behavior as risk-taking, [w:] R.S. Hancock (red.), Dynamic Marketing for a Changing World, American Marketing Association, Chicago 1960.
 2. Bobbitt L., Dabholkar P., Integrating attitudinal theories to understand and predict use of technology-based self-service, International Journal of Service Industry Management, Vol. 12, 2001.
 3. Dowling G.R., Perceived Risk: The concept and its measurement, Psychology and Marketing, Vol. 3, Issue 3, 1986.
 4. Dowling G.R., Perceived risk, [w:] P. Earl, S. Kemp (red.), The Elgar Companion to Consumer Research and Economic Psychology, Cheltenham 1999.
 5. Falkowski A., Tyszka T., Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2009.
 6. Jaciow M., Wolny R., Polski e-konsument. Typologia, zachowania, Helion, Gliwice 2011.
 7. Jacoby J., Kaplan L., The components of perceived risk, [w:] M. Venkatesan (red.), Advances in Consumer Research, tom 3, Assoc. for Consumer Research, Chicago 1972.
 8. Kaplan L., Szybillo G., Jacoby J., Components of perceived risk in product purchase, Journal of Applied Psychology, Vol. 59, 1974.
 9. Kuo-Kuang C., Chi-Hua L., A study of the effect of risk-reduction strategies on purchase intentions in online shopping, International Journal of Electronic Business Management, Vol. 6, No. 4, Taiwan 2008.
 10. Laroche M., McDougall G., Bergeron J., Yang Z., Exploring how intangibility affects perceived risk, Journal of Service Research, Vol. 6, No. 4, 2004.
 11. MacQueen J., Some methods for classification and analysis of multivariate observations, [w:] Proceedings of 5-th Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, Berkeley, University of California Press, 1967.
 12. McIachlan G., Krishnan T., The EM Algorithm and Extensions, Wiley-Interscience, 1st ed., 1996.
 13. Mitchell V.W., Greatorex M., Risk perception and reduction in the purchase of consumer services, The Service Industries Journal, Vol. 13, Issue 5, 1993.
 14. Nena L., Consumers' perceived risk: sources versus consequences, Electronic Commerce Research and Applications, Vol. 2, Issue 3, 2003.
 15. Tan S.J., Strategies for reducing consumer's risk aversion in internet shopping, Journal of Consumer Marketing, Vol. 16, No. 2, 1999.
 16. Ye N., Dimensions of consumer's perceived risk in online shopping, Journal of Electronic Science and Technology of China, Vol. 2, No. 3, 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu