BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nalewajek Monika (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Mącik Radosław (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Determinanty wyboru produktu w środowisku offline i online w świetle wyników badań jakościowych
Determinants of Product Selection in an Offline and Online Channel - Based on the Results of Qualitative Research
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 337, s. 129-138, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Badania marketingowe - kontekst funkcjonowania przedsiębiorstw i sieci organizacyjnych
Słowa kluczowe
Kanały dystrybucji, Zakup, Kosmetyki, Zachowania konsumenta
Distribution channels, Purchasing, Cosmetics, Consumer behaviour
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wybór konkretnego kanału zakupu w przypadku kosmetyków związany jest z wieloma zmiennymi. Nie bez znaczenia pozostaje postrzeganie danego kanału oraz jego cech, a także zwyczaje zakupowe konsumenta. Należy także pamiętać, że proces zakupu kosmetyku jest coraz bardziej złożony, przez co poszczególne jego etapy mogą odbywać się w poszczególnych kanałach, a nie tylko w jednym, tworząc swoistą mieszankę etapów i wzajemnych zależności. Ilość impulsów, które mogą wywołać daną potrzebę zakupową, również skłania do pozostania w danym kanale bądź wybrania innego. Tym sposobem konsumenci zaspokajają swoje potrzeby (informacji, komunikacji itp.), niwelując ryzyko zakupowe.(abstrakt oryginalny)

The choice of a specific channel in the case of purchase of cosmetics is associated with many variables. The perception of the channel and its characteristics as well as consumer shopping habits are important. We should also keep in mind that the process of buying the product is increasingly becoming more complex, so that the individual steps of the process can take place in the individual channels rather than just in one, creating a mix of stages and interdependencies. The number of impulses that can cause a particular need for purchasing also tends to stay in the channel, or choose another one. In this way, consumers satisfy their needs (information, communication, etc.) offsetting the buying risk.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Baranowska-Skimina A., Analiza rynku kosmetycznego 2011, http://www.egospodarka.pl/63534,Analiza-rynku-kosmetycznego-2011,1,39,1.html [data dostępu: 12.11.2013].
  2. Kosmetyk - produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze, PMR research 2011, dostępne online: http://www.research-pmr.com/pl/userfiles/file/wp/wp_24_159_Kosmetyki-Darmowy-Artyku%C5%82.pdf [data dostępu: 2.12.2013].
  3. Lipiecka M., Analiza podstawą sukcesu, ,,Przemysł Kosmetyczny" 2012, nr 1, online: http://www.kosmetyki.e-bmp.pl/analiza-podstawa-sukcesu,4871,art.html [dostęp: 2.12.2013].
  4. Mącik R., Technologie informacyjne i komunikacyjne jako moderator procesów podejmowania decyzji zakupowych przez konsumentów, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.
  5. Mącik R., Nalewajek M., Charakterystyki sposobu podejmowania decyzji zakupowych a wybór wirtualnego lub fizycznego kanału zakupu, "Handel Wewnętrzny", maj-czerwiec (A) 2013, t. II - Marketingowe sposoby kreowania wartości, s. 228-236.
  6. Nalewajek M., Mącik R., Qualitative insight at the process of purchasing, [w:] C. Martin, M. Jaciow (red.), La Societe de l'Information Perspective Europeenne et Globale. Les Usages et les Risques d'Internet pour les Citoyens et les Consommateurs, Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe UE w Katowicach t. 151, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2013, s. 96-106.
  7. Newerli-Guz J., Produkty kosmetyczne jako produkty luksusowe, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni nr 72, luty 2012, s. 46-51.
  8. Otto P., Polski rynek kosmetyków wzrósł o ponad 3 mld zł w 2012 r., http://forsal.pl/grafika/737383, 148104, polski_rynek_kosmetykow_wzrosl_o_ponad_3_mld_zl_w_2012_r.html [data dostępu: 18.11. 2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu