BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazur Karolina (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Psychologiczna wartość dodana (PVA) jako efekt ewolucji mierników wartości organizacji
Psychological Added Value as an Effect of Value Measures Evolution
Źródło
Gospodarka, Rynek, Edukacja, 2011, vol. 12, nr 1, s. 13-16, przypisy
Słowa kluczowe
Wartość dodana, Kapitał intelektualny, Kapitał ludzki
Value added, Intellectual capital, Human capital
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie roli ujęć kapitałowych uwzględniających czynnik ludzki w procesie określania wartości ze szczególnym uwzględnieniem sfery psychologicznej. W sposób szczególny została opisana kategoria kapitału psychologicznego. Przeprowadzono analizę literatury w zakresie podstawowych koncepcji związanych z przedstawioną problematyką. Zdefiniowano kapitał psychologiczny i jego elementy oraz ukazano jego znaczenie w procesie tworzenia wartości w organizacji gospodarczej Badania zostały przeprowadzone na podstawie literatury światowej z wykorzystaniem dostępu do czasopism w formie elektronicznej. Praca ma charakter koncepcyjny, a jej uwieńczeniem jest model procesu tworzenia psychologicznej wartości dodanej. (abstrakt oryginalny)

The essence of the article is the role of capital depictions including human factor in the process of defining the value with the special emphasis of psychological aspects. Another issue undertaken by the Author evolution of capital depictions taking into consideration human factor and positive psychology capital as a new approach to the process of building the value The concept of psychological capital has been described. The paper consists of literature review concerned with concepts of psychological aspects of value creation. The main components of psychological capital (PsyCap) has been described: resiliency, self-efficacy, optimism and hope. In this conceptual work, with support of world literature findings and concepts, Author developed a model of psychological value creation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. D. Zarzecki (red.), Metody wyceny przedsiębiorstw. Zarys teorii a praktyka, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2000, s. 181-200.
  2. E. F. Brigham, L.C. Gapenski, M.C. Ehrhardt, Financial management. Theory and practice, Dryden Press, Orlando 1999, s. 342-348.
  3. A.S. Chacar, W. Hesterly, Institutional Settings and Rent Appropriation by Knowledge-based Employees: The Case of Major League Baseball, "Managerial and Decision Economics" 2008, vol. 29, s. 117-136.
  4. M. Larson, F. Luthans, Potential Added Value of Psychological Capital in Predicting Work Attitudes, "Journal of Leadership and Organizational Studies" 2006, Vol. 13, Nr 2, s. 75-92.
  5. M. Van Marrevijk, J. Timmers, Human capital management: new possibilities in people management, "Journal of Business Ethics" 2003, vol. 44, s. 178.
  6. S. Timberlake, Social capital and gender in the workplace, "Journal of Management Development" 2005, Vol. 24, No. 1, s. 34-44.
  7. A.H. Goldsmith, W. Darity. J.R. Veum, Race, cognitive skills, psychological capital and wages, "Rewiew of Black Political Economy" 1998, No. 26, s. 9-21.
  8. A. Stajkovic, F. Luthans, Self-eficacy and work-related performance: A meta-analysis, "Psychological Bulletin" 1998, vol. 124, s. 240-251.
  9. C.R. Snyder, Handbook of hope: Theory of measures and applications, Academic Press, San Diego 2000.
  10. C.S., Carver, M.F. Sheier, Handbook of positive psychology, NY University Press, New York 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-5576
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu