BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamowicz Elżbieta
Tytuł
Koniunktura w przemyśle Polska : wrzesień 2005
Business Survey Poland : September 2005
Źródło
Koniunktura w przemyśle. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2005, nr 204, 26 s., wykr., tab.
Słowa kluczowe
Przemysł przetwórczy, Koniunktura gospodarcza, Zatrudnienie, Zapasy
Processing industry, Business trends, Employment, Inventories
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Koniunktura w przemyśle przetwórczym we wrześniu poprawiła się. Tak jak przed miesiącem poprawa nie była wielka. Ogólny wskaźnik koniunktury zwiększył swą wartość w stosunku do sierpnia o jeden punkt i wynosi +13. Poprawa wynika z większej aktywności przedsiębiorstw publicznych. W tym sektorze wskaźnik koniunktury zwiększył swą wartość o 4 punkty i wynosi +14. Przedsiębiorstwa prywatne informują o pogorszeniu koniunktury. W sektorze prywatnym wskaźnik zmniejszył swą wartość o 2 punkty i wynosi +12. W obu sektorach są to wartości o 5-6 punktów niższe niż przed rokiem. (fragment tekstu)

In September business situation in manufacturing industry improved although as it was the case a month before, the improvement was insignificant. General business indicator increased against it August value by 1 point and amounts to +13. The improvement results from enhanced activity of public companies. In public sector the indicator rose by 4 points and stands at +14. Private companies are informing deterioration of business situation. In private sector the indicator dropped in value by 2 points and amounts to +12. In both sectors the values are 5-6 points lower than last year. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-3220
0866-9503
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu