BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lipowski Marcin (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Determinanty wyboru kanałów dystrybucji usług finansowych w świetle wyników badań ilościowych
Determinants of Distribution Channels Choice for Financial Services in Light of the Results of Quantitative Research
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 337, s. 139-149, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Badania marketingowe - kontekst funkcjonowania przedsiębiorstw i sieci organizacyjnych
Słowa kluczowe
Dystrybucja usług, Usługi bankowe, Zachowania konsumenta, Zakup
Services distribution, Banking services, Consumer behaviour, Purchasing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dystrybucja usług finansowych podlega stale dynamicznym zmianom. Pojawiają się nowe metody świadczenia usług, takie jak bankowość mobilna czy oddział wirtualny. Konsumenci wykazują pewne tendencje do korzystania z usług finansowych w określony sposób. Celem publikacji jest wskazanie preferowanych sposobów korzystania przez klientów z podstawowych usług oraz czynników warunkujących określone zachowania rynkowe.

Financial services distribution is constantly changing. There are a few new methods to provide services, such as mobile banking or a virtual branch. Consumers have a tendency to make use of financial services in a certain way. The aim of the publication is to identify preferred ways to use services by customers and to reveal the determinants of customers market behavior.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Calisir F., Gumusoy C.A., Internet banking versus other banking channels: Young consumers' view, "International Journal of Information Management" 2008, vol. 28.
  2. Cortinas M., Chocarro R, Villanueva M.L., Understanding multi-channel banking customers, "Journal of Business Research" 2010, Vol. 63.
  3. Dimitriadis S., Kyrezis N., The effect of trust, channel technology, and transaction type on the adoption of self-service bank channels, "The Service Industries Journal" 2011, Vol. 31.
  4. Hoehle H., Scornavacca E., Huff S., Three decades of research on consumer adoption and utilization of electronic banking channels: A literature analysis, "Decision Support Systems" 2012, Vol. 54.
  5. Hong S.-J. i in., How old are you really. Cognitive age in technology acceptance, "Decision Support Systems" 2013, Vol. 56.
  6. Ladhari R., Leclerc A., Building loyalty with online financial services customers: Is there a gender difference?, "Journal of Retailing and Consumer Services" 2013, Vol. 20.
  7. Lin H.-F., An empirical investigation of mobile banking adoption: The effect of innovation attributes and knowledge-based trust, "International Journal of Information Management" 2011, Vol. 31.
  8. Luo X., Li H., Zhang J., Shim J.P., Examining multi-dimensional trust and multi-faceted risk in initial acceptance of emerging technologies: An empirical study of mobile banking services, "Decision Support Systems" 2010, Vol. 49.
  9. Martins C., Oliveira T., Popovic A., Understanding the internet banking adoption: A unified theory of acceptance and use of technology and perceived risk application, "International Journal of Information Management" 2014, Vol. 34.
  10. Mącik R., Technologie informacyjne i komunikacyjne jako moderator procesów podejmowania decyzji zakupowych przez konsumentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu