BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żabiński Ryszard (Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu)
Tytuł
Kluczowe problemy marketingu rynku medialnego
Key Marketing Problems on Media Market
Źródło
Gospodarka, Rynek, Edukacja, 2011, vol. 12, nr 1, s. 23-28, przypisy
Słowa kluczowe
Media, Marketing, Strategia marketingowa
Media, Marketing, Marketing strategy
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W publikacji przedstawiono rolę marketingu na rynku medialnym. Przyjęto koncepcję traktującą rynek medialny jako zbiór produktów i usług medialnych, w odniesieniu do których stosuje się zasady marketingu. Na podstawie analizy funkcjonowania mediów głównego nurtu (m.in. dane źródłowe wydawców, dane Związku Kontroli i Dystrybucji Prasy) określono strategiczne cele środka przekazu na rynku medialnym, jak również najważniejsze strategie marketingowe stosowane przez właścicieli mediów na polskim rynku medialnym po 1989 roku. Wskazano na rosnącą rolę marketingu na rynku medialnym oraz określono kluczowe problemy marketingu na tym rynku. (abstrakt oryginalny)

The role of the marketing on the press market is presented in this publication. Press market is shown as an collection of media products and services for which the marketing principles are used. The strategic aims of the mass medium and the most important marketing strategies which are applied by the proprietors of media on the Polish media market after 1989 are defined in this publication. The characterization basis on the analysis of the functioning of the main trend media (the publishers' original data, The Press Control and Distribution Union' s data). The publication shows the increasing role of the marketing on the press market and presents the fundamental marketing problems on it. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. T. Kowalski, B. Jung, Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów, Warszawa 2006, s. 27.
  2. M. Mrozowski, System medialny, struktura i zasady działania, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2008.
  3. C. von Clausevitz, O wojnie, Warszawa 2007.
  4. B.W. Żurawik, Marketing usług finansowych, Warszawa 1999, s. 52-53.
  5. J. Jeżak, Strategia zarządzania przedsiębiorstwem, Łódź 1990, s. 131.
  6. I. Rutkowski, Strategie marketingowe - sposoby interpretacji, "Marketing i Rynek" 1995, nr 9, s. 2-4.
  7. R. Kłeczek, W. Kowal, J. Woźniczka, Strategiczne planowanie marketingowe, Warszawa 1999, rozdz. I.
  8. R. Niestrój, Reklama a marketing mediów, "Aida Media" 1995, nr 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-5576
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu