BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Schivinski Bruno (Politechnika Gdańska), Łukasik Przemysław (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Znaczenie płci w procesie zakupu marek własnych sieci handlowych - analiza wielogrupowa
The Importance of Gender in the Process of Purchasing Store Brands - a Multigroup Analysis
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 337, s. 162-173, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Badania marketingowe - kontekst funkcjonowania przedsiębiorstw i sieci organizacyjnych
Słowa kluczowe
Marka, Zachowania konsumenta, Mężczyzna, Kobieta, Zakup
Brand, Consumer behaviour, Men, Woman, Purchasing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza różnic w zachowaniach kobiet i mężczyzn w procesie zakupu marek własnych sieci handlowych. W oparciu o model koncepcyjny prezentujący szereg związków zachodzących pomiędzy jego konstruktami zamierzano wyodrębnić statystycznie istotne różnice w wielkości efektów w zależności od płci nabywców. Przeprowadzono w tym celu analizę wielogrupową, w ramach której wykonano częściowy test ekwiwalencji oraz test szacunków parametrów modelu strukturalnego. Wyniki potwierdzają, że kobiety posiadają większą awersję do ryzyka związanego z markami własnymi, natomiast mężczyźni w trakcie zakupów marek własnych w większym stopniu kierują się szeroko rozumianymi motywami cenowymi. Rezultaty badania są ważne i powinny być przydatne dla detalistów i badaczy.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to analyze the differences in the behavior of men and women in the process of purchasing store brands (SBs). Using an established conceptual model, we intended to identify differences, depending on gender of buyers, in the size of the effects of store image and brand price-image on perceived risk and subsequently on store brand purchase intention. A total of 652 respondents participated in the study. For the data analysis we performed two different multigroup approaches: the chi-square and the critical ratio difference tests with AMOS 21.0 package. Our findings confirmed that women demonstrated a higher aversion to store brand perceived risk in comparison to men, however, men proved to be more price driven than women. The results of this study should prove useful to retail managers and academics.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bagozzi R.P., Yi Y., On the evaluation of structural equation models, "Journal of the Academy of Marketing Science" 1988, 16(1).
 2. Byrne B.M., Structural Equation Modeling with AMOS: Basic Concepts, Applications, and Programming, Taylor & Francis Group, New York 2010.
 3. Byrne B.M., The Maslach Burnout Inventory: Testing for Factorial Validity and Invariance across Elementary, Intermediate and Secondary Teachers, "Journal of Occupational and Organizational Psychology" 1993, 66(3).
 4. Byrne B.M., Baron P., Balev J., The Beck Depression Inventory: A Cross-Validated Test of Second-Order Factorial Structure for Bulgarian Adolescents, "Educational and Psychological Measurement" 1998, 58(2).
 5. Diallo M.F., Effects of store image and store brand price-image on store brand purchase intention: Application to an emerging market, "Journal of Retailing and Consumer Services" 2012, 19(3).
 6. Douglas S.P., Craig C.S., Collaborative and Iterative Translation: An Alternative Approach to Back Translation, "Journal of International Marketing" 2007, 15(1).
 7. Drwal Ł.D., Adaptacja kwestionariuszy osobowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 8. Edwards J.R., Bagozzi R.P., On the Nature and Direction of Relationships between Constructs and Measures, "Psychological Methods" 2000, 5(2).
 9. Fornell C., Larcker D.F., Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error, "Journal of Marketing Research" 1981, 18(1).
 10. Grewal D. i in., The Effect of Store Name, Brand Name and Price Discounts on Consumers' Evaluation and Purchase Intentions, "Journal of Retailing" 1998, 74(3).
 11. Kline R.B., Principles and Practice of Structural Equation Modeling, The Guilford Press, New York 2011.
 12. Liljander V., Polsa P., Riel A. van, Modelling consumer responses to an apparel store brand: Store image as a risk reducer, "Journal of Retailing and Consumer Services" 2009, 16(4).
 13. Łukasik P., Strategie marketingowe sieci dyskontowych a postawy polskich konsumentów, "Handel Wewnętrzny" 2012, maj-czerwiec.
 14. Mieres C., Martín A., Gutiérrez J., Antecedents of the difference in perceived risk between store brands and national brands, "European Journal of Marketing" 2006, 40(1/2).
 15. Private Label in Europe 2012: Is there a limit to growth? Special Report, Symphony IRI Group, http://www.iriworldwide.eu, dostęp 5.09.2013.
 16. Sagan A., Analiza rzetelności skal satysfakcji i lojalności, StatSoft 2003, http://www.statsoft.pl/czytelnia/marketing/rzetelnosc.pdf, dostęp 7.10.13.
 17. Schivinski B., Dąbrowski D. (a), The Effect Of Social-Media Communication on Consumer Perceptions Of Brands, "GUT FME Working Paper Series A. Gdansk (Poland): Gdansk University of Technology, Faculty of Management and Economics" 2013, nr 12.
 18. Schivinski B., Dąbrowski D. (b), The Impact of Brand Communication on Brand Equity Dimensions and Brand Purchase Intention through Facebook, "GUT FME Working Paper Series A. Gdansk (Poland), Gdansk University of Technology, Faculty of Management and Economics" 2013, nr 4.
 19. Schivinski B., Effects of social media communication on brand equity and brand purchase intention, "PhD Interdisciplinary Journal" 2013, nr 2.
 20. Semeijn J., Riel A.C.R. van, Ambrosini A.B., Consumer evaluations of store brands: effects of store image and product attributes, "Journal of Retailing and Consumer Services" 2004, 11(4).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu