BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nizielska Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Budowa narzędzi badawczych do pomiaru dystansu psychicznego w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw
The Construction of Research Tools to the Measurement of Psychic Distance in the Process of Companies' Internationalization
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 337, s. 183-192, tab., bibliogr. 20 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Badania marketingowe - kontekst funkcjonowania przedsiębiorstw i sieci organizacyjnych
Słowa kluczowe
Operacjonalizacja, Metody badawcze, Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Operationalization, Research methods, Enterprise internationalization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia uwagi o charakterze metodycznym dotyczące badania znaczenia dystansu psychicznego w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Poruszono w nim problematykę użyteczności triangulacji metod badawczych oraz zastosowania badań etnograficznych do badań dystansu psychicznego. Szczególna uwaga została poświęcona operacjonalizacji pojęcia dystans psychiczny oraz zasadom konstrukcji narzędzi badawczych na potrzeby pomiaru tego zjawiska.(abstrakt oryginalny)

The article presents the methodological remarks concerning the research on the psychic distance importance in companies' internationalization. There is mentioned the usefulness of triangulation of methods and the application of ethnographic research in the research on psychic distance. Special consideration was dedicated to the operationalization of psychic distance idea and to the rules of construction of research tools for the needs of measuring of this phenomenon.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aaker D.A., Kumar V., Day G.S. (1998), Marketing Research, John Wiley&Son, New York.
 2. Atkinson P., Hammerslay M. (2000), Etnography and Participant Observation, [w:] Handbook of Qualitative Research, red. N. Denzin, Y. Lincoln, Sage, Thousands Oaks - London - New Delhi.
 3. Babbie E. (2003), Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Babbie E (2009)., Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Badania jakościowe. Metody i narzędzia (2012), red. D. Jemielniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań (1999), red. K. Mazurek-Łopacińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 7. Bradley F., Sousa C. (2005), Global markets: does psychic distance matter?, Journal of Strategic Marketing, No.13 (5).
 8. Bradley F., Sousa C. (2006), Cultural Distance and Psychic Distance: Two Peas in a Pod?, Journal of International Marketing, No. 14 (1).
 9. Ciszewska-Mlinaric M., Wąsowska A. (2012), Znaczenie dystansu w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw, Management and Business Administration. Central Europe, No. 2, s. 3-22.
 10. Creswell J. (2013), Projektowanie badań naukowych: metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 11. Etnographic research: A reader (2002), ed. S. Taylor , Sage, London.
 12. Ghemavat P. (2001), Distance still matters. The hard reality of global expansion, Harvard Business Review, No. 97 (8).
 13. Kaczmarczyk S. (2003), Badania marketingowe, metody i techniki, PWE, Warszawa.
 14. Konecki K. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Kostera M., Krzyworzeka P. (2012), Etnografia, [w:] Badania jakościowe. Podejścia i teorie, red. D. Jemielniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M. (2011), Badania jakościowe: metody, nowe podejścia i konteksty badawcze, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 204.
 17. Metody badań jakościowych (2009), red. N.K. Denizn, Y.S. Lincoln, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 18. Nikodemska-Wołowik A.M. (1999), Jakościowe badania marketingowe, PWE, Warszawa.
 19. Podstawy metodologii w naukach o zarządzaniu (2011), red. W. Czakon, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 20. Sagan A. (1998), Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu