BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Waniowski Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Metody badania cenowej wrażliwości nabywców
Testing Methods of the Price Sensitivity of Buyers
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 337, s. 193-204, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Badania marketingowe - kontekst funkcjonowania przedsiębiorstw i sieci organizacyjnych
Słowa kluczowe
Badania marketingowe, Zachowania konsumenta, Analiza cen
Marketing research, Consumer behaviour, Price analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Badania, których wyniki stanowią podstawę decyzji cenowych, obejmują wiele zróżnicowanych obszarów. Do mających zasadniczy wpływ na proces podejmowania optymalnych decyzji cenowych w przedsiębiorstwach należą badania cenowej wrażliwości nabywców. W artykule zostały przedstawione najważniejsze aspekty badania: skłonność nabywców do dokonywania zakupu przy określonym poziomie cen, psychologiczna skłonność do zaakceptowania danej ceny, postrzeganie związków między ceną a innymi atrybutami produktu. W szczególności zwrócono uwagę na te metody, które są najczęściej wykorzystywane przez współczesne przedsiębiorstwa, a więc: drabinę cen, test monadyczny, badanie z wykorzystaniem skali Justera i Price Sensivity Meter.(abstrakt oryginalny)

The studies the results of which are the basis for price decisions include many different areas. One of the crucial areas having a major impact on the process of making optimal price decisions in enterprises is research on the price sensitivity of buyers. The article presents the most important aspects of the study: - tendency of buyers to make purchase at a given price level, - psychological tendency to accept a given price, - perception of the relationship between a price and other product attributes. Attention is paid in particular to these methods which are most commonly used by modern enterprises: the price ladder, monadic test, the Juster Scale measure and the Price Sensivity Measurement.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong J.S., Overton T., Brief vs. comprehensive descriptions in measuring intentions to purchase, Journal of Marketing Research 1971, No VIII (February).
 2. Brennan M., Esslemont D., The Accuracy of the Juster Scale for Predicting Purchase Rates of Branded, Fast-Moving Consumer Goods, Marketing Bulletin 1994, No 5.
 3. Day D. i in., Predicting purchase behaviour, Marketing Bulletin 1991, No 2.
 4. Delbes R., Teyssonniere de Gramont E., tudes de marche, Delmas, Paris 1991.
 5. Duke C.R., Price Presentations Structured with Strategy, Journal of Marketing Education 1991, Vol. 13, No 3.
 6. Gabor A., Granger C., Price as an Indicator of Quality: Report on an Inquiry, Economica 1966, No 33.
 7. Harmon R., Raffo D., Faulk S., Incorporating Price Sensitivity Measurement Into the Software Engineering Process, [w:] Technology Management for Reshaping the World, Portland International Conference, Portland 2003.
 8. Juster F.T., Consumer buying intentions and purchase probabilisty, Occasional Paper No 99, National Bureau of Economic Research, Columbia University Press, New York 1966.
 9. Kaczmarczyk S., Badania cen nowych produktów, [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konkurencyjność i wizerunek podmiotów rynkowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 710. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 24, Szczecin 2012.
 10. Kaczmarczyk S., Wykorzystanie eksperymentu w procesie tworzenia nowych produktów, [w:] Badania marketingowe. Metody, nowe technologie, obszary aplikacji, red. K. Mazurek-Łopacińska, PWE, Warszawa 2008.
 11. Keller K.L., Strategic brand management, Prentice Hall, New Jersey 1998.
 12. Kędzior Z. (red.), Badania rynku. Metody, zastosowania. PWE, Warszawa 2005.
 13. Mazumdar T., Raj S.P., Sinha I., Reference Price Research: Review and Propositions, Journal of Marketing 2005, Vol. 69, Iss. 4.
 14. Nagle T., Holden R., The Strategy and Tactics of Pricing, Prentice Hall, New Jersey 2002.
 15. Parackal M., Garland R., Investigating the Contextual Requirements of the Juster Scale, Australasian Journal of Market & Social Research 2006, Vol. 14, No 2.
 16. Penconek M., Badania cenowe, Marketing w Praktyce nr 10/2001.
 17. Weiner J.L., Applied Pricing Research [w:] Proceedings of the Sawtooth Software Conference, Sequim 2001.
 18. Westendorp P. van, NSS - Price Sensitivity Meter (PSM) - A New Approach to Study Consumer Perception of Price, Venice Congress Main Sessions, Venice 1976.
 19. Wright M. , Gendall P., Lewis A., Making survey-based price experiments more accurate, Journal of the Market Research Society 1999, No 41 (2).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu