BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bondos Ilona (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Ewolucja w zakresie metod wykorzystywanych do badania cen
The Evolution of Methods of Price Research
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 337, s. 205-215, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Badania marketingowe - kontekst funkcjonowania przedsiębiorstw i sieci organizacyjnych
Słowa kluczowe
Ceny, Analiza cen, Zachowania konsumenta
Prices, Price analysis, Consumer behaviour
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ze względu na strategiczne znaczenie polityki cenowej coraz większa uwaga koncentrowana jest na badaniu ceny, będącej jednym z instrumentów służących oddziaływaniu na klienta. Badanie cen nie jest zadaniem łatwym, co więcej - skuteczność dotychczas wykorzystywanych metod ulega znacznemu obniżeniu. Ograniczona przydatność tradycyjnych metod badań ceny (m.in. PSM, BPTO, DPA) wynika głównie z ich deklaratywnego charakteru. Dlatego badacze coraz częściej decydują się na uzupełnienie wspomnianych metod wynikami badań etnograficznych, semiotycznych oraz eksperymentów, które bazują na innym podejściu do badania preferencji konsumenta wobec ceny - punkt ciężkości przesunięty jest z zadawania pytań konsumentom na obserwację ich zachowania. Celem artykułu jest wskazanie i uzasadnienie zmian w zakresie metod wykorzystywanych do badania cen.(abstrakt oryginalny)

Due to the strategic importance of pricing policy, more and more attention concentrates on price research. Undoubtedly price research is not an easy task, furthermore, the effectiveness of methods used so far is considerably reduced. The limited usefulness of traditional methods of price research (e.g. PSM, BPTO, DPA) is mainly due to their declarative character. For this reason, researchers are increasingly turning to supplement these methods with the results of methods such as ethnography, semiotics and experiments. These methods are based on a different approach to the study of consumer preferences towards price - the consideration is shifted from asking consumers to observing their behavior. The purpose of this article is to demonstrate and justify changes in using the methods of price research.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Badania marketingowe. Teoria i praktyka, red. K. Mazurek-Łopacińska, WN PWN, Warszawa 2005.
 2. Baker R.J., Pricing on purpose, Wiley, New Jersey 2006.
 3. Boyle P.J., Lathrop E.S., Are consumers' perceptions of price-quality relationships well calibrated?, "International Journal of Consumer Studies" 2009, vol. 33, no. 1.
 4. Chan T., Kadiyali V., Xiao P., Structural models of pricing, [w:] Handbook of pricing research in marketing, red. V.R. Rao, Edward Elgar, Northampton 2009.
 5. Chrzan K., Overview of pricing research, research whitepaper, Maritz Research 2006.
 6. Conjoint measurement. Methods and applications, red. A. Gustafsson, A. Herrmann, F. Huber, Springer, Heidelberg 2010.
 7. Cram T., Smarter pricing, Prentice Hall, London 2006.
 8. Ding M., Grewal R., Liechty J., Incentive-aligned conjoint analysis, ,,Journal of Marketing Research" 2005, vol. 42, no. 1.
 9. East R., Wright M., Vanhuele M., Consumer behaviour. Applications in marketing, SAGE, London 2008.
 10. Ferrell O.C., Hartline M.D., Marketing strategy, Cengage Learning, Mason 2011.
 11. Handbook of qualitative methods in marketing, red. R.W. Belk, Edward Elgar, Northampton 2006.
 12. Holden R.K., Burton M.R., Pricing with confidence, Wiley, New Jersey 2008.
 13. Leading edge marketing research, red. R.J. Kaden, G. Linda, M. Prince, SAGE, London 2012.
 14. Karasiewicz G., Marketingowe strategie cen, PWE, Warszawa 1997.
 15. Kozinets R.V., The field behind the screen: using netnography for marketing research in online communities, ,,Journal of Marketing Research" 2002, vol. 39, no. 1.
 16. Król L.C., Wytrych oczywistości, ,,Marketing w Praktyce" 2013, nr 6.
 17. Lipovetsky S., Magnan S., Polzi A.Z., Pricing models in marketing research, "Intelligent Information Management" 2011, no. 3.
 18. Meehan J., Simonetto M., Montan L., Goodin Ch., Pricing and profitability management, Wiley, New Jersey 2011.
 19. Monroe K.B., Pricing. Making profitable decisions, McGraw-Hill Irwin, New York 2003.
 20. Nagle T.T., Holden R.K., The strategy and tactics of pricing. A guide to profitable decision making, Upper Saddle River, New Jersey 2002.
 21. Netzer O., Toubia O., Bradlow E.T., Dahan E., Evgeniou T., Feinberg F.M., Feit E.M., S.K. Hui, Johnson J., Liechty J.C., Orlin J.B., Rao V. R., Beyond conjoint analysis: Advances in preference measurement, ,,Marketing Letters" 2008, vol. 19, no. 3/4.
 22. Schwartz McDonald S., How to design and implement successful pricing research. Council and caveats from the trenches, materiały konferencyjne, Chicago 1995.
 23. Stenger C., Choosing the best pricing techniques to address consumer goods pricing challenges, Ipsos, 2008.
 24. Waniowski P., Strategie cenowe, PWE, Warszawa 2003.
 25. Winer R.S., Marketing management, Upper Saddle Rivers, New Jersey 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu