BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oczachowski Dariusz (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Kompatybilność i konkluzywność w badaniach marketingowych prowadzonych w małych organizacjach. Różnorodność i wiarygodność danych
Compatibility and Conclusiveness in Marketing Research Conducted in Small Organizations. Multiplicity and Reliability of Data
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 337, s. 216-226, bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Badania marketingowe - kontekst funkcjonowania przedsiębiorstw i sieci organizacyjnych
Słowa kluczowe
Badania marketingowe, Wiedza, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Marketing research, Knowledge, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współcześnie mamy do czynienia z gospodarką zdominowaną przez sektor usług, a w nim przez niewielkie podmioty gospodarcze. Mały podmiot musi mierzyć się z trudnościami, których nie doświadcza duży. Dotyczy to zwłaszcza wzbogacania wiedzy organizacji na potrzeby usprawniania jej działalności. Małym trudniej jest przeprowadzać zaawansowane badania i unikać błędów występujących w trakcie zbierania i porównywania danych oraz wyprowadzania z nich ostatecznych konkluzji. Chociaż charakter takich organizacji utrudnia unikanie wspomnianych błędów, to jednak możliwe są działania, które pozwolą na ich redukcję. I właśnie zaproponowanie kilku przynajmniej środków zaradczych stanowi cel niniejszej pracy.(abstrakt oryginalny)

Currently we have to do with the economy dominated, , by services sector and in it by small economic entities. A small entity has to cope with problems (e. g. with conducting sophisticated research in order to improve its activities) that the bigger ones usually do not have. Hence mistakes that cannot be avoided. These errors concern mainly gathering and comparing data as well as drawing final conclusions . Although the specificity of this kind of organizations considerably hinders avoiding such errors, it is yet possible to undertake actions which result in reducing their number. The aim of the present paper is to propose at least several measures of coping with this problem.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Churchill G.A., Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, PWN, Warszawa 2002.
  2. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań 2001.
  3. GUS, Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób, www.stat.gov.pl/gus/5840_7077_PKL_HTML.htm, 30.11.2013.
  4. Kaczmarczyk S., Zastosowania badań marketingowych. Zarządzanie marketingowe i otoczenie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
  5. Mała encyklopedia logiki, Ossolineum 1970.
  6. Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum 1978.
  7. PARP, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2011, www.parp.gov.pl/files/74/75/76/479/15160.pdf, 25.11.2013.
  8. Ziembiński Z., Logika praktyczna, PWN, Warszawa 1973.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu