BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siemkowicz Piotr (Sąd Rejonowy we Wrocławiu)
Tytuł
Przestępstwo oszustwa komputerowego w polskim kodeksie karnym, z uwzględnieniem specyfiki działań sprawcy podejmowanych za pośrednictwem sieci Internet (część II)
The Crime of Computer Fraud in the Polish Penal Code, Taking into Consideration the Specificity of Perpetrator's Actions Undertaken through the Medium of the Internet (Part II)
Źródło
Gospodarka, Rynek, Edukacja, 2011, vol. 12, nr 2, s. 5-11, przypisy
Słowa kluczowe
Przestępczość, Przestępstwa komputerowe, Internet, Kodeks karny
Crime, Cybercrime, Internet, Criminal Code
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zagrożenia związane z możliwością realizacji znamion przestępstwa oszustwa komputerowego z art. 287 § 1 k.k. przez sprawcę działającego za pośrednictwem sieci Internet oraz wpływającego na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych, bądź też zmieniającego, usuwającego lub wprowadzającego nowy zapis danych informatycznych, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wyrządzenia innej osobie szkody. Analizie poddano przy tym poszczególne techniki dokonywania przestępstw oszustwa komputerowego w kontekście różnych form manipulacji komputerowych. Autor zwraca także uwagę na zasadnicze różnice występujące pomiędzy przestępstwem tzw. zwykłego oszustwa z art. 286 § 1 k.k. a oszustwem komputerowym z art. 287 § 1 k.k. (abstrakt oryginalny)

The article presents threats connected with the opportunity of realization of computer-related fraud elements from the article 287 § 1 of the Penal Code by a perpetrator acting through the medium of the Internet and affecting automatic processing, collection or transferring computer data, or altering, deleting or making a new record of computer data, in order to achieve a financial benefit or cause harm to another person. At the same time individual techniques of committing computer-related fraud are analysed in the context of various computer manipulation forms. The author also takes note of basic differences existing between the so-called "ordinary" fraud from the article 286 § 1 of the Penal Code and computer-related fraud from the article 287 § 1 of the Penal Code. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Adamski, Prawo karne komputerowe, Warszawa 2000, s. 116-117.
 2. P. Kardas, Oszustwo komputerowe w kodeksie karnym, "Przegląd Sądowy" 2000, nr 11-12, s. 58.
 3. R. Korczyński, R. Koszut, "Oszustwo" komputerowe, "Prokuratura i Prawo" 2002, nr 2, s. 28-29.
 4. B. Michalski, Przestępstwa przeciwko mieniu, Warszawa 1999, s. 222.
 5. O. Górniok, [w:] O. Górniok, S. Hoc,M. Politowski, S.M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, Kodeks Karny. Komentarz, Gdańsk 2002/2003, s. 1185.
 6. J. Jakubski, Przestępczość komputerowa - próba zdefiniowania zjawiska, [w:] R. Skubisz, Internet - problemy prawne, Lublin 1999, s. 266-268.
 7. B. Kunicka-Michalska, Oszustwo komputerowe. Regulacje prawa polskiego, "Studia Prawnicze - Kwartalnik" 2006, nr 4, s. 111.
 8. B. Michalski, [w:] A. Wąsek, Kodeks karny. Część szczególna, tom II: Komentarz do artykułów 222-316,Warszawa 2005, s. 984.
 9. W. Wróbel, Kodeks Karny. Część ogólna, pod red. A. Zolla, t. II, Kraków 1999, s. 1017.
 10. R.A. Stefański, Oszustwa komputerowe w praktyce polskich organów ścigania, "Studia Prawnicze - Kwartalnik" 2006, nr 4, s. 129-131.
 11. K. Lasota, Sposoby zawarcia umowy za pomocą Internetu - wybrane aspekty, "Internet i Komputer w Kancelarii - dodatek do Monitora Prawniczego" 2001, nr 17, s. 9.
 12. J. Kosiński, Przykład wykorzystania nowoczesnych technologii przetwarzania informacji do dokonania przestępstwa, [w:] T. Zasępa, R. Chmura, Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego, Częstochowa 2001, s. 613-615.
 13. K.J. Jakubski, Przestępstwa na szkodę bankowych systemów kart płatniczych. Rynek kart płatniczych, "Dodatek do Prawa Bankowego" 2000, nr 3, październik, s. 18.
 14. A. Adamski, Harmonizacja prawa karnego państw Unii Europejskiej w dziedzinie przestępstw związanych z kartami płatniczymi, "Studia Prawnicze - Kwartalnik" 2006, nr 4, s. 98.
 15. J. Wojciechowska, Problem kwalifikacji prawnej wyłudzeń informatycznych z użyciem kart kredytowych, "Studia Prawnicze - Kwartalnik" 2007, nr 4/2006, s. 147.
 16. B. Świątkiewicz, Oszustwo komputerowe - techniki dochodzeniowe, "Studia Prawnicze - Kwartalnik" 2007, nr 4/2006, s. 136.
 17. L.K. Paprzycki, Oszustwo informatyczne właściwe i niewłaściwe a nielegalne wykorzystywanie dialerów, "Studia Prawnicze - Kwartalnik" 2006, nr 4, s. 123.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-5576
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu