BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaremko Małgorzata
Tytuł
Lokalizacja placówek bankowych jako element polityki dystrybucyjnej banku
Źródło
Debiuty Ekonomiczne. Rynek pieniężny i kapitałowy, 1999, s. 157-168, rys., tab.
Słowa kluczowe
Bankowość, Banki, Polityka dystrybucji, Produkty bankowe, Dystrybucja produktu, Dystrybucja usług, Kanały dystrybucji
Banking, Banks, Distribution policy, Bank product, Product distribution, Services distribution, Distribution channels
Abstrakt
Polski system bankowy jest systemem młodym. Jednak pomimo krótkiego okresu jego funkcjonowania, jest coraz sprawniejszy i rozwija się bardzo dynamicznie. Rośnie też konkurencja na krajowym rynku usług finansowych. W okresie przedakcesyjnym Polski do Unii Europejskiej można przewidywać jej nasilenie, gdy zaczną działać w Polsce banki zagraniczne. Polskie banki są świadome, że konkurencja zagranicznych pośredników finansowych grozi ich dotychczasowej pozycji na rynku. By tym zjawiskom zapobiec, dążą one do dalszej poprawy lub przynajmniej wzmocnienia swej pozycji rynkowej. Dla rozwoju swojej działalności, banki potrzebują środków pieniężnych, stanowiących podstawę do kreacji usług finansowych. Kapitały te pochodzą z pożyczek na rynku międzybankowym, zasobów własnych bądź uzyskiwane są od klientów w postaci lokat i depozytów. Te ostatnie należą do stosunkowo najtańszych sposobów pozyskiwania środków pieniężnych. Równocześnie zaś klienci, którzy korzystali dotychczas tylko z określonego typu produktów bankowych (konta i lokaty), w obliczu szerokiego wachlarza propozycji mogą zainteresować się również innymi usługami oferowanymi przez bank. Banki polskie dostrzegły potrzebę pozyskiwania nowych depozytariuszy i usiłują ich zdobyć najróżniejszymi sposobami. Jedną z metod jest wykorzystywanie przez coraz większą liczbę banków reklamy w środkach masowego przekazu. Ponadto banki poszerzają swą ofertę produktową. Innym sposobem zdobywania klientów jest rozbudowa sieci placówek dla ułatwienia potencjalnemu klientowi kontaktu z bankiem. Banki mają w tym zakresie duże potencjalne możliwości, przede wszystkim ze względu na wciąż niedostatecznie rozwiniętą w Polsce sieć bankową, zarówno w dużych, jak i małych miejscowościach. Wszystkie wymienione argumenty skłaniają do rozstrzygnięcia problemu usytuowania nowych placówek, by ułatwić kontakty klienta z bankiem, a bankowi przysporzyć dochodów. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czubata A., Dystrybucja produktów, PWE, Warszawa 1996.
  2. Głowacki R., Przedsiębiorstwo na rynku, PWE, Warszawa 1987.
  3. Wiszniewski W., Sukces z marketingiem, Zachodnie Centrum Organizacji, Warszawa - Zielona Góra 1995.
  4. Hopfer A., Krawczyk M., Źróbek S., Źróbek R., Zasady gospodarki przestrzennej i szacowanie nieruchomości. Zachodnie Centrum Organizacji, Olsztyn-Zielona Góra 1995.
  5. Dominik A., Ruszkowski J., Studnicki T., Wybrane zagadnienia z geografii ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1990.
  6. Leśniak J., Planowanie przestrzenne, PWN, Warszawa 1985.
  7. Pluta-Olearnik M., Marketing usług, PWE, Warszawa 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu