BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymańska Daniela (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland), Biegańska Jadwiga (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland), Gil Anna (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
Tytuł
Rural Areas in Poland in the Context of Changes in Population Age Structure in 1996, 2001 and 2006
Źródło
Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 2009, No. 12, s. 91-107, rys., wykr., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Ludność, Struktura demograficzna, Przemiany demograficzne
Rural areas, Population, Demographic structure, Demographic transformation
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
The article presents changes in the rural age structures in Poland as observed in the years 1996, 2001 and 2006. The changes in population numbers are analysed with respect to age groups, the aging index and the old-age rate. Regarding its spatial scope, the article covers rural areas in Poland and the basic territorial units it uses are rural communes and the rural parts of mixed rural-urban communes that altogether amount to 2,171 units (as of 2006). The obtained results are discussed in a broader context of urban as well as countrywide age structures. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Długosz, Z. 2002: "Próba określenia stanu i tendencji procesu starzenia się ludności Europy w świetle wybranych mierników", in: Szymańska, D., Kostulska-Grzelak, E. (eds.), Biuletyn Geograficzny, 1/2002, Toruń: Wyd. UMK, p. 35-42.
 2. Długosz, Z. 2003: 'The level and dynamics of population ageing process on the example of demographic situation in Europe', in: Szymańska, D., Kostulska-Grzelak, E. ed., Bulletin of Geography (Socio-economic Series), 2/2003, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, pp. 5-15.
 3. Długosz, Z. 2004: 'Population ageing in towns of the Małopolskie Voivodeship as concerns economic activity', in: Szymańska, D., Kostulska-Grzelak, E. editors, Bulletin of Geography (Socio-economic Series), 3/2004, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, pp. 125-134.
 4. Długosz, Z. 2007: 'Present state and the perspectives of the ageing of European population', in: Szymańska, D., Hołowiecka, B. editors, Bulletin of Geography (Socio- -economic Series), 8/2007, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, pp. 17-28.
 5. Frenkel, I. 1997: Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi w latach 1988-1995, Warszawa: Wyd. IRWiR PAN.
 6. Frenkel, I. 2003: Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi. Dekada przemian, Warszawa: Wyd. IRWiR PAN.
 7. Grzelak-Kostulska, E. 2001: Przemiany w strukturze i procesach demograficznych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, Toruń: Wyd. UMK.
 8. Holzer, J.Z. 1994: Demografia, Warszawa: PWE.
 9. Jerczyński, M. 1998: "Ruchliwość przestrzenna ludności - formy i procesy", in: Szymańska, D., (ed.), Ruchliwość przestrzenna ludności w okresie przemian ustrojowych, Toruń: Wyd. UMK, p. 31-40.
 10. Kurek, S. 2003: 'The spatial distribution of population ageing in Poland in years 1988- -2001', in: Szymańska, D., Kostulska-Grzelak, E. editors, Bulletin of Geography (Socio-economic Series), 2/2003, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, pp. 65-75.
 11. Kurek, S. 2004: 'The population ageing process against vital statistical changes in Polish towns', in: Szymańska, D., Kostulska-Grzelak, E. editors, Bulletin of Geography (Socio-economic Series), 3/2004, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, pp. 83-95.
 12. Mitręga, M. 1997: Demografia społeczna, Warszawa: PWE.
 13. Nazareth, J. M. 2000: Introdução á Demografia, Lisboa: Editorial Presença, 2. edição.
 14. Okólski, M. 2004: Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.
 15. Rosset, E. 1959: Proces starzenia się ludności. Studium demograficzne, Warszawa: PWE.
 16. Soja, M. 2002: 'New trends in population of rural areas of the Carpatian MTS. during transition period in Poland', in: Szymańska, D., Kostulska-Grzelak, E. (ed.), Biuletyn Geograficzny, 1/2002, Toruń: Wyd. UMK, p. 35-42.
 17. Szymańska, D. 2000: The Scale of Impact Exerted by Bydgoszcz and Toruń in the Scope of Pernament Migration and its Role in the suburbanization Process, (eds. D. Szymańska, E. Frantczak, L. Nowak) [in:] Polish Population Review, No. 17, Warszawa - Polish Demographic Society - Central Statistical Office, 2000, p. 128-136.
 18. Węcławowicz, G. 2006: Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku, Warszawa: Wyd. IGiPZ PAN.
 19. Van de Kaa, D.J. 1987: 'Europe's second demographic transition', Population Bulletin, No. 1/42, Washington : The Population Reference Burreau.
 20. Van de Kaa, D.J. 2003: 'The idea of a second demographic transition in industrialized countries', The Japanese Journal of Population, No. 1/1.
 21. www.stat.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-4254
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.2478/v10089-009-0006-1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu